Δράσεις Ψυχοπαιδαγωγικής Ομάδας

1.   Υποστήριξη των μαθητών για την ομαλή μετάβασή τους στο Δημοτικό

Η αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας έχει ως στόχο την προετοιμασία των παιδιών για την καλύτερη προσαρμογή τους στο νέο σχολικό περιβάλλον.

2.   Διερεύνηση και εκτίμηση των δυσκολιών των μαθητών
Στόχος είναι ο εντοπισμός παιδιών με συναισθηματικές, κοινωνικές ή μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες εμποδίζουν την κατάκτηση των βασικών σχολικών δεξιοτήτων καθώς και η έγκαιρη αντιμετώπιση ποικίλων θεμάτων με στόχο την πρόληψή τους. Επιπλέον, γίνεται παραπομπή μαθητών σε Δημόσιους φορείς όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

3.    Υποστήριξη των μαθητών για την ομαλή προσαρμογή τους
Η άμεση παρατήρηση των παιδιών και η παρακολούθηση της εξελικτικής τους πορείας κατά τη διάρκεια της σχολικής τους φοίτησης στοχεύουν στο σχεδιασμό δράσεων με βάση τις ανάγκες τους.

4.    Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους μαθητές σε ατομικό επίπεδο

5.    Συστηματική Ψυχοπαιδαγωγική και Μαθησιακή Παρέμβαση σε μαθητές
Το Ψυχοπαιδαγωγικό τμήμα σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και κατόπιν συναινέσεως των γονέων μπορεί να υποστηρίξει μαθητές είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο.

6.    Συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς
Ατομικές συναντήσεις με γονείς πραγματοποιούνται έπειτα από αίτημά τους ή αίτημα του Σχολείου για θέματα που προκύπτουν.

7.    Ομιλίες προς τους γονείς με θέματα που αφορούν στην παιδική ηλικία και τη σχολική προσαρμογή

8.    Ομιλίες στους μαθητές με θέματα που αφορούν τα ενδιαφέροντά τους

9.    Συνεργασία  με τους εκπαιδευτικούς
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, το τμήμα συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της τάξης και την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, όταν αυτές προκύπτουν.

10. Συνεργασία με τις συνοδούς των σχολικών λεωφορείων
Οι συναντήσεις που πραγματοποιούνται με τις συνοδούς του Σχολείου μας έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την επικοινωνία τους με τον μαθητικό πληθυσμό.

11. Δράσεις Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης

Αφουγκραζόμενοι την ανάγκη των παιδιών να μιλήσουν και να εκφρασθούν για τα συναισθήματα που τους έχουν προκαλέσει οι εικόνες από τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρακολουθήσαμε το παραμύθι «Ο Καρπός της Ειρήνης» και συζητήσαμε για τις έννοιες της ειρήνης και του πολέμου. Στο τέλος, τα παιδιά ζωγράφισαν πώς αντιλαμβάνονται την ειρήνη και έστειλαν το δικό τους μήνυμα στους ενήλικες για το τι σημαίνει η ειρήνη για αυτά.

Δείτε τις ζωγραφιές των παιδιών εδώ