Δράσεις Γραφείου Συμβουλευτικής

Μαζί με τις συνήθεις υπηρεσίες του Γραφείου Συμβουλευτικής στις οποίες συμπεριλαμβάνονται  η συμβουλευτική μαθητών, γονέων αλλά και καθηγητών έχουν αναπτυχθεί μια σειρά προγραμμάτων που στοχεύουν στην εμψύχωση των μαθητών και στη συνεχή  βελτίωση  και καλλιέργεια ενός θετικού κλίματος στο Σχολείο.  

1.    Πρόγραμμα Υποδοχής μαθητών Α' Γυμνασίου 

Ο θεσμός αυτός λειτουργεί από το 2005, με σκοπό να βοηθήσει στην ομαλή ένταξη των μαθητών της Α’ Γυμνασίου. Με τον συντονισμό και την εποπτεία της ψυχολόγου, μαθητές της Β’ και Γ’ Γυμνασίου συμμετέχουν σε σειρά συναντήσεων με στόχο να συνεργαστούν και να εκπαιδευτούν σε διαπροσωπικές δεξιότητες. Μέσα από  αυτές τις βιωματικές δράσεις, οργανώνουν ένα πρόγραμμα υποδοχής για τα «πρωτάκια» . Στη συνέχεια και σε συνεργασία με ομάδα καθηγητών, οι ίδιοι οι μαθητές αναλαμβάνουν τη διοργάνωση των δραστηριοτήτων της υποδοχής τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο.

Με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, το Γραφείο Συμβουλευτικης παρακολουθεί και υποστηρίζει τους νεοεισερχόμενους με εξετάσεις μαθητές  σε μικρές ομάδες ή/και ατομικά για την ομαλή προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον.

2.    Bully Busters

Aπό το 2011, το Γραφείο Συμβουλευτικής σε συνεργασία με την κα Βλαχογιώργου (καθηγήτρια Γυμνασίου) λειτουργεί τον απογευματινό όμιλο Βully Busters. Mέλη του 15μελούς και μαθητές της A’, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου  συνεργάζονται για να οργανώσουν δράσεις σχετικά με την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού στον χώρο του Σχολείου. Σε αυτές τις εβδομαδιαίες συναντήσεις, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η ομάδα εκπαιδεύεται, μέσω βιωματικής διεργασίας, σε θέματα όπως:

  • ενσυναίσθηση
  • κατανόηση και αντιμετώπιση των στερεοτύπων που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών
  • αντίληψη και αποδοχή της διαφορετικότητας
  • κατανόηση και αποδοχή του ρόλου τους στην κατεύθυνση δημιουργίας θετικού σχολικού κλίματος
  • κατανόηση της διαφοράς που υφίσταται μεταξύ των εννοιών σύγκρουση και "bullying"
  • σχολικό εκφοβισμό και αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης

Μέσα από αυτήν την διαδικασία, οι μαθητές συνδέονται μεταξύ τους, επεξεργάζονται τα παραπάνω και στη συνέχεια προχωρούν στον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενημερωτικής εκστρατείας ή/και δράσεις στο Σχολείο. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας για τα παραπάνω θέματα και διαφέρει από χρονιά σε χρονιά ανάλογα με τις ιδέες και τις ανάγκες των μελών του Ομίλου (πχ βίντεο, θεατρική παράσταση, οργανωμένες συζητήσεις στις τάξεις του Γυμνασίου, κ.ά.).

3.    Ομάδες Στήριξης

Οργανώνονται μικρές ομάδες στήριξης μαθητών, όταν προκύψει η ανάγκη, με σκοπό να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες ανάγκες ορισμένων μαθητών που ωφελούνται από την ομαδική διεργασία. Για παράδειγμα, οργανώνεται Ομάδα στήριξης για φαινόμενα εκφοβισμού, για κοινωνική ένταξη , για επίλυση συγκρούσεων, για αυτοεκτίμηση, κ.ά.

4.    Συνεργασία με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των τμημάτων (Πενταμελείς ομάδες)

Με αίτημα μαθητών ή/και του Καθηγητή Συμβούλου, οργανώνονται συναντήσεις με τα 5μελή του κάθε τμήματος όπου συζητείτε το κλίμα της τάξης. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι:

  • Να συζητήσουν οι μαθητές για θέματα που τους απασχολούν σχετικά με  το κλίμα, την “ατμόσφαιρα”  της τάξης και τις ανάγκες του τμήματος
  • Να προβληματιστεί/να εμψυχωθεί η ομάδα για τον ρόλο της (leadership skills) στο τμήμα και πώς μπορεί να επηρεάσει το κλίμα
  • Να επιλυθούν τυχόν συγκρούσεις στην τάξη
  • Να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί η ομάδα με τον Καθηγητή Σύμβουλο για θέματα εκτός μαθήματος

5.    Κοινωνική Ζωή – MYP: Affective Skills

Δημιουργία και διοργάνωση δραστηριοτήτων για την ώρα της Κοινωνικής Ζωής για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, σε συνεργασία με τη συντονίστρια των ATL Skills και των Καθηγητών Συμβούλων. Στόχος είναι η ανάπτυξη των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών. Μέσα από  αυτές τις δραστηριότητες,  βοηθάμε τους μαθητές να αποκτήσουν αυτογνωσία, διαπροσωπικές δεξιότητες αλλά και να μάθουν να διαχειρίζονται με σεβασμό τις σχέσεις τους.

6.    Άλλες δραστηριότητες

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων, οργανώνονται σεμινάρια με διάφορες θεματολογίες όπως μετάβαση των μαθητών στο Γυμνάσιο, επικοινωνία με εφήβους, μαθησιακές ιδιαιτερότητες και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των εφήβων κ.ά. Πρόσφατα, οργανώθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις (Webinars) σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί εν μέσω πανδημίας.

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών, οργανώνονται σεμινάρια με θεματολογίες που αφορούν στις ανάγκες των μαθητών σε ψυχοσυναισθηματικό και μαθησιακό επίπεδο.

Δράσεις Γραφείου Μαθησιακής Στήριξης

Το Γραφείο Μαθησιακής Στήριξης παρέχει υπηρεσίες Ακαδημαϊκής Συμβουλευτικής και υποστήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.  Επίσης, διαχειρίζεται το κομμάτι της ενημέρωσης και διαχείρισης όλων των περιστατικών που αφορούν μαθητές με γνωματεύσεις από Δημόσιους Φορείς.

Συγκεκριμένα, μέσα από ατομικές συναντήσεις με τους μαθητές που έχουν ήδη γνωμάτευση, παρακολουθεί την εικόνα, τις ανάγκες και την πορεία τους εντός και εκτός της τάξης, επικοινωνεί με τους ειδικούς που υποστηρίζουν τους μαθητές αυτούς και συντονίζει τη διαχείρισή τους από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη. 

Επίσης, συνεργάζεται ατομικά με μαθητές έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των μαθησιακών τους δεξιοτήτων μέσα από συνεδρίες που αφορούν στη διδασκαλία στρατηγικών και ανάπτυξη κινήτρων και προγραμματισμού.

Κοινωνική Ζωή ΜΥΡ/ Learning Skills

Συμβάλλει στη δημιουργία και διοργάνωση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής Ζωής σε συνεργασία με τους συντονιστές των ATL SKILLS  και τους καθηγητές συμβούλους,  με στόχο την καλλιέργεια μαθησιακών δεξιοτήτων στους μαθητές  και των τριών τάξεων.  Οι δεξιότητες αυτές αφορούν στην οργάνωση, το μαθησιακό προφίλ, τα τεστ και τη διαχείριση του χρόνου, τις τεχνικές μελέτης και την προετοιμασία για τεστ.

Παρουσίαση Σεμιναρίων

Το Γραφείο Μαθησιακής Στήριξης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων,  οργανώνει σεμινάρια με θεματολογία που αφορά στην είσοδο των μαθητών στο Γυμνάσιο, την επικοινωνία με τους εφήβους, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και πρόσφατα webinar  σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει  η οικογένεια εν μέσω πανδημίας.

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση  και  τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών, οργανώνει παρουσιάσεις με θεματολογία που αφορά στις ανάγκες των μαθητών σε ψυχοσυναισθηματικό και μαθησιακό επίπεδο και τη διαχείριση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στην τάξη.