Τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών που φοιτούν σε Προγράμματα ΙΒ (ΙΒ  Learner Profile)*

Τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών είναι κοινά σε όλα τα ΙΒ Προγράμματα (IB Learner Profile) 
και αντικατοπτρίζουν τον κώδικα αξιών που πρέπει να διέπει έναν μαθητή του 21ου αιώνα.

 

Ερευνούμε

Διαθέτουμε ευρύτητα πνεύματος / Είμαστε Ανοιχτόμυαλοι

Καλλιεργούμε την έμφυτη περιέργειά μας, αναπτύσσοντας δεξιότητες έρευνας. Μαθαίνουμε εξίσου αποτελεσματικά είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους. Διατηρούμε τον ενθουσιασμό και την αγάπη για τη δια βίου μάθηση.

 

Κατά τη διάρκεια της προσωπικής μας πορείας, ενστερνιζόμαστε τον πολιτισμό μας και αναγνωρίζουμε τις αξίες και τις παραδόσεις των άλλων. Αναζητούμε και αξιολογούμε πολλές διαφορετικές απόψεις και είμαστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες.

 

Αποκτούμε γνώσεις

Νοιαζόμαστε

Κατανοούμε σε βάθος αφηρημένες έννοιες και διευρύνουμε τις γνώσεις μας μέσα από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Ευαισθητοποιούμαστε σε θέματα τοπικής και παγκόσμιας σημασίας.

 

Συναισθανόμαστε και σεβόμαστε τους άλλους. Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο ώστε να συμβάλουμε θετικά στη ζωή των συνανθρώπων μας και τον κόσμο που μας περιβάλλει.

Σκεπτόμαστε

Τολμάμε

Ενεργοποιούμε τις δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης και αναλαμβάνουμε υπεύθυνη δράση για να αναλύσουμε και να επιλύσουμε σύνθετα προβλήματα. Με δική μας πρωτοβουλία, επιδιώκουμε τη λήψη τεκμηριωμένων και ηθικών αποφάσεων.

Αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα με προνοητικότητα και αποφασιστικότητα. Εργαζόμαστε ατομικά και συλλογικά  για τη διερεύνηση νέων ιδεών και την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών δράσης. Απέναντι σε προκλήσεις και αλλαγές, επιδεικνύουμε ευρηματικότητα και ψυχική ανθεκτικότητα.

 

Επικοινωνούμε

Κρατάμε ισορροπίες

Εκφραζόμαστε με αυτοπεποίθηση σε περισσότερες από μία γλώσσες, χρησιμοποιώντας με δημιουργικό τρόπο ποικίλα μέσα έκφρασης. Συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά ακούγοντας με προσοχή τις απόψεις άλλων ατόμων ή ομάδων.

Κατανοούμε τη σημασία της ισόρροπης ανάπτυξης σώματος, πνεύματος και συναισθημάτων, τόσο για τη συλλογική όσο και για την προσωπική μας ευημερία. Αναγνωρίζουμε τη σχέση αλληλεξάρτησης με τους συνανθρώπους μας και τον κόσμο που μας περιβάλλει.

Υιοθετούμε ηθικές αρχές και αξίες

Αναστοχαζόμαστε

Ενεργούμε με ακεραιότητα και εντιμότητα, με ισχυρό αίσθημα δικαίου και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας και των συνεπειών τους.

Προσεγγίζουμε τον κόσμο γύρω μας με στοχαστική διάθεση και επαναπροσδιορίζουμε τις ιδέες και τις εμπειρίες μας. Εντοπίζουμε τις δυνάμεις μας και τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης,  με στόχο την προσωπική και μαθησιακή μας εξέλιξη.

 

 *Η συγκεκριμένη μετάφραση δεν είναι επίσημη μετάφραση του Οργανισμού ΙΒ. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας μεταξύ της Ελληνικής και της Αγγλικής διατύπωσης, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. This translation is not an official IB translation. In case there is any incompatibility between the English and the Greek sets of documents, the English version of the text shall prevail. 

 

IB Learner Profile Attributes