Ένα μοναδικό μαθησιακό περιβάλλον για τους εφήβους μας

Αναγνωρίζοντας πως οι μαθητές του Γυμνασίου βρίσκονται στην ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας, τους ενθαρρύνουμε να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατά τους σημεία και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους προετοιμάσουν για το Λύκειο, το Πανεπιστήμιο και την υπόλοιπη ζωή τους. Στο μοναδικό περιβάλλον του Σχολείου μας στο Ψυχικό, τους προσφέρουμε αμέτρητες δυνατότητες για μάθηση και πειραματισμό με πολλά διαφορετικά αντικείμενα και δραστηριότητες, ώστε να καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.

Η Μεθοδολογία μας

Ακολουθούμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, εφαρμόζοντας το Middle Years Programme (ΜΥΡ) του International Baccalaureate για την ανάπτυξη ολιστικής μάθησης, διαπολιτισμικής αντίληψης και την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Τα Γυμνάσια του Κολλεγίου Αθηνών έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό ΙΒ ως MYP World Schools.

Εφαρμόζουμε καινοτόμα προγράμματα, ενσωματώνουμε την τεχνολογία στη διδασκαλία μας και συμπληρώνουμε τα βιβλία του Υπουργείου με υποστηρικτικό υλικό. Παρέχουμε πρόσθετη διδακτική στήριξη σε γνωστικά αντικείμενα του ωρολογίου προγράμματος για εμβάθυνση στην ύλη και κάλυψη κενών των μαθητών, καθώς και eQuizzes σε όλα τα μαθήματα. Πραγματοποιούμε μαθήματα στη Βιβλιοθήκη, όπου οι μαθητές μας εκπονούν ερευνητικές εργασίες. Εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα με Ομίλους, άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις, διαγωνισμούς και μορφωτικές εκδρομές.

Τί πρέπει να γνωρίζετε για το Γυμνάσιο στο Σχολείο μας:

  • Τα μαθήματα γίνονται σε σύγχρονες αίθουσες και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Καλλιτεχνικών και Μουσικής.
  • Η έμπειρη ομάδα των διδασκόντων χωρίζεται σε Ακαδημαϊκά Τμήματα, που συνεδριάζουν τακτικά και αποφασίζουν για την κοινή πορεία, τον τρόπο διδασκαλίας της ύλης και την αξιολόγηση των μαθητών.
  • Είναι μέλος του «Global STEM Alliance» του New York Academy of Science για την υλοποίηση του προγράμματος STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
  • Ανήκει στο δίκτυο Οικολογικών Σχολείων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.

 

myp-programme-logo-en