ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Κάντζιας Νικόλαος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 13 40.54
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
04/07/2021 Ρούσσος-Παπαδάτος Ιάσον Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 01.94
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Κουλουμέντα Βιργινία Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01.75
03/07/2021 Τουτζιαρίδη Αμαλία-Χριστίνα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 11 01.53
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Κουλουμέντα Βιργινία Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01.65
03/07/2021 Τουτζιαρίδη Αμαλία-Χριστίνα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 01.55
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Καμπίτσης Γεράσιμος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:10.83
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Χλωρού Ιλεάνα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 13 00:12.47
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Καμπίτσης Γεράσιμος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:10.89
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Χλωρού Ιλεάνα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 15 00:12.59
03/07/2021 Αντωνοπούλου Χριστιάνα Γ3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 17 00:12.63
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Ζυγούρης Αθανάσιος-Μάριος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 04:04.57
03/07/2021 Ζυγούρης Παναγιώτης-Γεώργιος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 21 04:26.06
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Κριεζής Αντώνιος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 19 09:51.01
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Ίβιτς Άννα-Μαρία Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:58.74
03/07/2021 Ροδοπούλου Ελένη Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 12 01:00.97
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Ίβιτς Άννα-Μαρία Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:59.35
03/07/2021 Ροδοπούλου Ελένη Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 14 01:00.34
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Κυρκιλής Νικήτας Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:43.60
03/07/2021 Χατζητσάκος Ταξιάρχης Β7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:43.60
03/07/2021 Κοτταρίδης Αθανάσιος Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:43.60
03/07/2021 Καμπίτσης Γεράσιμος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:43.60
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Ζυγούρης Παναγιώτης-Γεώργιος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 10 03:30.84
03/07/2021 Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος Α7 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 10 03:30.84
03/07/2021 Ζυγούρης Αθανάσιος-Μάριος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 10 03:30.84
03/07/2021 Χατζηγεωργίου Σπυρίδων Β7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 10 03:30.84
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία ΣΑΚΑ 1 03:54.66
03/07/2021 Γκιόκα Άννα Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 03:54.66
03/07/2021 Ίβιτς Άννα-Μαρία Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 03:54.66
03/07/2021 Ροδοπούλου Ελένη Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 03:54.66
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος Α7 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 01:58.46
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία ΣΑΚΑ 1 02:06.36
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος Α7 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 11 02:01.36
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία ΣΑΚΑ 1 02:17.15
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:17.61
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 27.69
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 05.49
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 01.54
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 4200 Ν/Ε
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:26.60
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 02:38.11
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 10.08