ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Δούσης Γεώργιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 10 01:02.09
14/07/2021 Μιχαλόπουλος Χαρίλαος Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 56 01:08.61
14/07/2021 Καλύβας Φοίβος-Αθανασίος Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 64 01:09.65
14/07/2021 Καμπάνης Σπυρίδωνας Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 80 01:11.77
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/07/2021 Δούσης Γεώργιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 01:10.63
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Κεφαλογιάννη Μαρία-Αικατερίνη Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 35 01:29.26
14/07/2021 Ξανθοπούλου Άννα-Μαρία-Έλλη Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 46 01:31.70
14/07/2021 Μπούρα Φωτεινή Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 55 01:33.99
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/07/2021 Δούσης Γεώργιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 26 04:33.20
16/07/2021 Μιχαλόπουλος Χαρίλαος Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 26 04:33.20
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/07/2021 Ξανθοπούλου Άννα-Μαρία-Έλλη Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 26 04:33.20
16/07/2021 Κεφαλογιάννη Μαρία-Αικατερίνη Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 26 04:33.20
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Μιχαλόπουλος Χαρίλαος Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 25 05:08.74
14/07/2021 Δούσης Γεώργιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 25 05:08.74
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Ξανθοπούλου Άννα-Μαρία-Έλλη Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 25 05:08.74
14/07/2021 Κεφαλογιάννη Μαρία-Αικατερίνη Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 25 05:08.74
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/07/2021 Μιχαλόπουλος Χαρίλαος Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 36 00:29.89
16/07/2021 Καμπάνης Σπυρίδωνας Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 67 00:31.75
16/07/2021 Καλύβας Φοίβος-Αθανασίος Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 73 00:32.00
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/07/2021 Ξανθοπούλου Άννα-Μαρία-Έλλη Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 23 00:30.76
16/07/2021 Μπούρα Φωτεινή Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 36 00:31.97
16/07/2021 Κεφαλογιάννη Μαρία-Αικατερίνη Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 71 00:33.88
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Δούσης Γεώργιος Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 20 00:31.73
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/07/2021 Κεφαλογιάννη Μαρία-Αικατερίνη Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 31 00:40.66
16/07/2021 Ξανθοπούλου Άννα-Μαρία-Έλλη Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 33 00:41.11
16/07/2021 Μπούρα Φωτεινή Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 55 00:43.67
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Μιχαλόπουλος Χαρίλαος Α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 21 00:34.19
14/07/2021 Καλύβας Φοίβος-Αθανασίος Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 26 00:35.60