ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Παλασάντζας Δημήτριος Β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 38 01:02.11
14/07/2021 Καβουλάκος Αλέξανδρος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 84 01:08.76
14/07/2021 Ρήγος-Εφραίμογλου Δημοσθένης Β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 85 01:08.81
14/07/2021 Βεργινάδης Αναστάσιος Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 92 01:10.66
14/07/2021 Χαϊνης Γεώργιος Β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 95 01:11.21
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Μπούρτζου Εστέλλα Β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 41 01:07.48
14/07/2021 Νέγκα Μάγια Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 43 01:07.58
14/07/2021 Ηλιοπούλου Αναστασία-Ιόλη Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 44 01:07.65
14/07/2021 Βουδούρη Μαρία Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 70 01:09.54
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/07/2021 Παπαδάκης Δημήτριος Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 01:04.75
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/07/2021 Πατέρα Ειρήνη Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 22 01:12.61
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Σταθάκη Αναστασία Β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 01:21.73
14/07/2021 Βουδούρη Μαρία Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 44 01:29.23
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/07/2021 Καβουλάκος Αλέξανδρος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 55 01:19.13
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/07/2021 Βλαχάκη Ήλια Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 01:09.92
16/07/2021 Ηλιοπούλου Αναστασία-Ιόλη Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 16 01:14.10
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/07/2021 Παλασάντζας Δημήτριος Β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 37 02:20.09
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/07/2021 Αρχοντίδη Ελένη Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 02:16.64
15/07/2021 Νέγκα Μάγια Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 43 02:30.03
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/07/2021 Παπαδάκης Δημήτριος Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 02:20.33
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/07/2021 Αρχοντίδη Ελένη Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 02:39.36
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/07/2021 Σταθάκη Αναστασία Β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 02:57.01
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/07/2021 Βλαχάκη Ήλια Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 02:37.54
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Παπαδάκης Δημήτριος Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 05:12.34
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Παλασάντζας Δημήτριος Β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 29 04:33.13
14/07/2021 Ρήγος-Εφραίμογλου Δημοσθένης Β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 29 04:33.11
14/07/2021 Καβουλάκος Αλέξανδρος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 29 04:33.10
14/07/2021 Χαϊνης Γεώργιος Β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 29 04:33.12
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Αρχοντίδη Ελένη Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 04:13.61
14/07/2021 Σταθάκη Αναστασία Β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 04:13.61
14/07/2021 Ηλιοπούλου Αναστασία-Ιόλη Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 16 04:26.19
14/07/2021 Μπούρτζου Εστέλλα Β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 16 04:26.19
14/07/2021 Πατέρα Ειρήνη Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 16 04:26.19
14/07/2021 Βλαχάκη Ήλια Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 16 04:26.19
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/07/2021 Καβουλάκος Αλέξανδρος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 25 04:28.27
16/07/2021 Παλασάντζας Δημήτριος Β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 25 04:28.27
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/07/2021 Αρχοντίδη Ελένη Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 03:58.95
16/07/2021 Βλαχάκη Ήλια Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 25 04:28.27
16/07/2021 Πατέρα Ειρήνη Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 25 04:28.27
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/07/2021 Αρχοντίδη Ελένη Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 04:46.90
16/07/2021 Σταθάκη Αναστασία Β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 04:46.90
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Καβουλάκος Αλέξανδρος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 24 05:03.75
14/07/2021 Παλασάντζας Δημήτριος Β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 24 05:03.75
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Αρχοντίδη Ελένη Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 04:28.10
14/07/2021 Βουδούρη Μαρία Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 24 05:03.75
14/07/2021 Πατέρα Ειρήνη Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 24 05:03.75
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/07/2021 Αρχοντίδη Ελένη Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 09:21.52
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/07/2021 Παλασάντζας Δημήτριος Β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 38 00:28.20
16/07/2021 Ρήγος-Εφραίμογλου Δημοσθένης Β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 89 00:31.05
16/07/2021 Βεργινάδης Αναστάσιος Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 104 00:32.61
16/07/2021 Χαϊνης Γεώργιος Β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 105 00:32.81
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/07/2021 Πατέρα Ειρήνη Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 20 00:29.93
16/07/2021 Μπούρτζου Εστέλλα Β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 31 00:30.57
16/07/2021 Καμπάνη Θέκλα Β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 35 00:30.74
16/07/2021 Νέγκα Μάγια Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 45 00:31.33
16/07/2021 Ταμβίσκου Αναστασία Β7Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 99 00:36.05
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Αρχοντίδη Ελένη Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 00:30.52
14/07/2021 Πατέρα Ειρήνη Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 23 00:32.46
14/07/2021 Καμπάνη Θέκλα Β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 31 00:33.00
14/07/2021 Ταμβίσκου Αναστασία Β7Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 71 00:41.76
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/07/2021 Σταθάκη Αναστασία Β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 00:36.59
16/07/2021 Βουδούρη Μαρία Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 31 00:39.72
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Καβουλάκος Αλέξανδρος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 47 00:35.30
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2021 Βλαχάκη Ήλια Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 00:32.39
14/07/2021 Καμπάνη Θέκλα Β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 33 00:35.11
14/07/2021 Ηλιοπούλου Αναστασία-Ιόλη Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 37 00:35.23
14/07/2021 Μπούρτζου Εστέλλα Β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 49 00:36.49