ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
01/08/2020 Χαρατσίδης Χαράλαμπος-Νικόλαος Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 9 01:00.79
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
01/08/2020 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη ΙΒ2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:12.43
01/08/2020 Χλωρού Ιλεάνα Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:12.59
01/08/2020 Αντωνοπούλου Χριστιάνα Β1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 11 00:12.88
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
01/08/2020 Τζιαμούρτα Αθηνά-Μαρία Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 05:04.26
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
01/08/2020 Χλωρού Ιλεάνα Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:50.04
01/08/2020 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη ΙΒ2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:50.04
01/08/2020 Μπαδογιαννάκη Μαγδαληνή Α6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:50.04
01/08/2020 Αντωνοπούλου Χριστιάνα Β1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:50.04
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
01/08/2020 Ζυγούρης Παναγιώτης-Γεώργιος Γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 7 03:31.75
01/08/2020 Κυριακόπουλος Βασίλειος ΣΑΚΑ 7 03:31.75
01/08/2020 Καμπίτσης Γεράσιμος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 03:31.75
01/08/2020 Χατζηγεωργίου Σπυρίδων Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 03:31.75
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
01/08/2020 Ρεφενέ Αικατερίνη-Ευαγγελία ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 04:01.82
01/08/2020 Τζιαμούρτα Αθηνά-Μαρία Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 04:01.82
01/08/2020 Ματσιώτα Μαρία-Τζέμα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 04:01.82
01/08/2020 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Γ9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 04:01.82
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
01/08/2020 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Γ9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 02:10.49