ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2019 Χαρατσίδης Χαράλαμπος-Νικόλαος Β5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:55.75 Ν/Ε
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2019 Χαρατσίδης Χαράλαμπος-Νικόλαος Β5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:56.21
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2019 Δήμα Μιχαέλα Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 17 05.11
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/06/2019 Μπομπότη Αλεξάνδρα Α6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 31 10.09
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/06/2019 Καρυαμπά Εμμανουέλα-Σεβαστή ΣΑΚΑ 2 00:12.03
22/06/2019 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:12.26
22/06/2019 Αντωνοπούλου Χριστιάνα Α1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 18 00:12.85
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/06/2019 Καρυαμπά Εμμανουέλα-Σεβαστή ΣΑΚΑ 2 00:12.30
22/06/2019 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:12.45
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/06/2019 Τζιαμούρτας Ζήσης Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 03:59.83
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2019 Ρεφενέ Αικατερίνη-Ευαγγελία Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 04:57.31
23/06/2019 Τζιαμούρτα Αθηνά-Μαρία Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 10 05:05.94
23/06/2019 Ζαφέτ Μικαέλα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 11 05:09.59
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2019 Λαιμού Δέσποινα Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 25 00:27.64
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
22/06/2019 Καπαγιαννίδης Αλέξανδρος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 18 00:51.37
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2019 Μπομπότης Κωνσταντίνος Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 20 00:45.86
23/06/2019 Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος Α8 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 20 00:45.86
23/06/2019 Κοτταρίδης Δημήριος Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 20 00:45.86
23/06/2019 Τζώνος Παναγιώτης Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 20 00:45.86
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2019 Αντωνοπούλου Χριστιάνα Α1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 9 00:50.39
23/06/2019 Παπαρρηγοπούλου Βασιλική Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 9 00:50.39
23/06/2019 Λι Αθηνά Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 9 00:50.39
23/06/2019 Λαιμού Δέσποινα Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 9 00:50.39
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2019 Χαρατσίδης Χαράλαμπος-Νικόλαος Β5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 03:27.35
23/06/2019 Καπαγιαννίδης Αλέξανδρος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 03:27.35
23/06/2019 Γκιόκας Κωνσταντίνος ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 03:27.35
23/06/2019 Τζώνος Παναγιώτης Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 03:27.35
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2019 Πανοπούλου Ιωάννα Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 04:01.29
23/06/2019 Τζιαμούρτα Αθηνά-Μαρία Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 04:01.29
23/06/2019 Ματσιώτα Μαρία-Τζέμα Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 04:01.29
23/06/2019 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Β2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 04:01.29
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2019 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Β2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 02:11.73
23/06/2019 Πανοπούλου Ιωάννα Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 02:11.85
23/06/2019 Ζαφείρα Δήμητρα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 20 02:32.45
23/06/2019 Σαρσέντη Σοφία ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 22 02:34.84
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2019 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Β2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 02:22.13
23/06/2019 Πανοπούλου Ιωάννα Γ4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 02:23.55