ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/02/2019 Τζιαμούρτα Αθηνά - Μαρία Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 11:27.66
24/02/2019 Ρεφενέ Αικατερίνη - Ευαγγελία Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 10 11:36.06
24/02/2019 Ζαφέτ Μικαέλα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 19 11:51.76
24/02/2019 Δωρή Διονυσία Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 51 12:33.22
24/02/2019 Αθητάκη Ελένη Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 52 12:34.10
24/02/2019 Ζαφείρα Δήμητρα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 53 12:34.21
24/02/2019 Σαρσέντη Σοφία ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 54 12:34.21
24/02/2019 Κυλικά Νίκη Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 64 12:47.87
24/02/2019 Πραστάκου Αιμιλία Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 67 12:51.06
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/02/2019 Τζιαμούρτας Ζήσης Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 12:53.28
24/02/2019 Ζυγούρης Αθανάσιος-Μάριος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 19 13:18.87
24/02/2019 Κριεζής Αντώνιος Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 21 13:20.62
24/02/2019 Δασκαλόπουλος Δημήτριος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 32 13:35.38
24/02/2019 Ζυγούρης Παναγιώτης-Γεώργιος Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 44 13:52.90
24/02/2019 Χατζηγεωργίου Σπυρίδων Γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 51 14:06.30
24/02/2019 Ζαγοριανάκος Αλέξανδρος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 71 14:28.66