ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
09/06/2018 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:12.51
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
09/06/2018 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:12.14
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
09/06/2018 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:56.27 Ν/Ε
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
09/06/2018 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.21
09/06/2018 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.21
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
09/06/2018 Πανοπούλου Ιωάννα Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 02:14.06