ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2018 Αλευρά Αδαμαντία Α1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 18 00:15.91
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2018 Σαμέλλα Φιλίππα Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 22 01:12.39
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2018 Χαρατσίδης Χαράλαμπος-Νικόλαος Α8 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 13 00:58.83
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2018 Παντελόπουλος Αρχοντής-Άγγελος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 39 05.78
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2018 Σπάρταλης Άρης Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 01.80
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2018 Σπάρταλης Άρης Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 12 01.75
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2018 Παντελόπουλος Αρχοντής-Άγγελος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 13.75
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2018 Παντελόπουλος Αρχοντής-Άγγελος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 13.11
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2018 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:12.33
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2018 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:12.07
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2018 Γκιόκας Κωνσταντίνος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 04:07.11
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2018 Τζιαμούρτα Αθηνά-Μαρία Γ8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 05:07.99
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2018 Τζιαμούρτας Ζήσης Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 06:12.21 Ν/Ε
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2018 Ζαφέτ Μικαέλα Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού Εγκ
23/06/2018 Σαρσέντη Σοφία Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 9 08:02.00
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2018 Τζώνος Παναγιώτης Γ8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών Άκυρος
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2018 Τζιαμούρτας Ζήσης Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 09:03.11
24/06/2018 Δασκαλόπουλος Δημήτριος Γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 23 09:46.68
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2018 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:57.87
23/06/2018 Ματσιώτα Μαρία-Τζέμα Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 01:01.43
23/06/2018 Διαμαντή Αναστασία Β2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 27 01:03.38
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/06/2018 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:58.66
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2018 Γκιόκας Κωνσταντίνος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 03:27.89
24/06/2018 Καπαγιαννίδης Αλέξανδρος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 03:27.89
24/06/2018 Μπαδογιαννάκης Δήμος ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 03:27.89
24/06/2018 Κυριακόπουλος Βασίλειος Β2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 03:27.89
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2018 Μητρόπαπα Ελισάβετ Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 03:56.01
24/06/2018 Ματσιώτα Μαρία-Τζέμα Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 03:56.01
24/06/2018 Πανοπούλου Ιωάννα Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 03:56.01
24/06/2018 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 03:56.01
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2018 Καπαγιαννίδης Αλέξανδρος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 12 02:03.67
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2018 Πανοπούλου Ιωάννα Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 02:09.95 Ν/Ε
24/06/2018 Ζαφέτ Μικαέλα Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 11 02:25.98
24/06/2018 Ζαφείρα Δήμητρα Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 12 02:26.97
24/06/2018 Πραστάκου Αιμιλία Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 20 02:32.80
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2018 Πανοπούλου Ιωάννα Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 02:21.68