ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2017 Γιόκαρη Βασιλεία ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 15 00:16.24
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2017 Γιόκαρη Βασιλεία ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 15 00:15.92
24/06/2017 Αλευρά Αδαμαντία Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 22 00:16.63
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2017 Γρύλλης Λάζαρος Α2Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 21 00:15.99
24/06/2017 Χαλκιόπουλος Κωνσταντίνος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 26 00:16.29
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2017 Γεωργιάδη Αφροδίτη ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 01.55
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2017 Γεωργιάδη Αφροδίτη ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 01.59
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2017 Τσίμα-Πουλοπούλου Αγγελική-Δήμητρα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 22 10.41
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2017 Καρυαμπά Εμμανουέλα-Σεβαστή Β3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:12.22
24/06/2017 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη Γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:12.42
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2017 Γεωργακόπουλος Δημήτριος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 00:11.18
24/06/2017 Παπανδρέου Νικόλαος ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 29 00:11.58
24/06/2017 Στόϊκος Στέφανος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 38 00:11.70
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2017 Καρυαμπά Εμμανουέλα-Σεβαστή Β3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:12.21
24/06/2017 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη Γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:12.29
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/06/2017 Μηλιαράς Γεώργιος-Παναγιώτης Β2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 04:05.16
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2017 Ζαφέτ Μικαέλα Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 05:04.75
24/06/2017 Πανοπούλου Χριστίνα Α6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 13 05:08.65
24/06/2017 Μητρόπαπα Ελισάβετ Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 23 05:25.46
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/06/2017 Φριλίγκος Ιωάννης Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:22.66
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/06/2017 Κριεζής Ανάργυρος ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 09:16.04
25/06/2017 Τζιαμούρτας Ζήσης Γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 09:18.80 Ν/Ε
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/06/2017 Σαρσέντη Σοφία Γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 12 11:32.23
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2017 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:58.71
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2017 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:58.43 Ν/Ε
24/06/2017 Ζαφείρα Δήμητρα Γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 24 01:03.42
24/06/2017 Ζαμκίνου Χριστίνα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 31 01:05.42
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2017 Καλεντερίδης-Στρούμπος Αλέξανδρος-Νικόλαος Β2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:43.83
24/06/2017 Παπανδρέου Νικόλαος ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:43.83
24/06/2017 Στόϊκος Στέφανος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:43.83
24/06/2017 Φριλίγκος Ιωάννης Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:43.83
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
24/06/2017 Αλιπράντη Ναταλία Β1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.87
24/06/2017 Καρυαμπά Εμμανουέλα-Σεβαστή Β3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.87
24/06/2017 Καλτσά Δωροθέα Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.87
24/06/2017 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη Γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.87
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/06/2017 Χριστοδούλου Βελισσάριος Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 03:29.80
25/06/2017 Καπαγιαννίδης Αλέξανδρος Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 7 03:29.80
25/06/2017 Μηλιαράς Γεώργιος-Παναγιώτης Β2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 03:29.80
25/06/2017 Κυριακόπουλος Βασίλειος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 03:29.80
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/06/2017 Διαμαντή Αναστασία Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 03:58.27
25/06/2017 Πανοπούλου Ιωάννα Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 03:58.27
25/06/2017 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 03:58.27
25/06/2017 Μητρόπαπα Ελισάβετ Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 03:58.27
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/06/2017 Πανοπούλου Ιωάννα Α5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 02:17.62