ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2018 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ2 Κολλέγιο Ψυχικού 6 02:33.14
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2018 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ Α6 Κολλέγιο Ψυχικού 4 02:42.62
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2018 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ2 Κολλέγιο Ψυχικού 5 02:12.17
28/04/2018 ΑΤΖΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Β1 Κολλέγιο Αθηνών 7 02:21.40
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2018 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Β4 Κολλέγιο Ψυχικού 8 02:31.16
28/04/2018 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ Β4 Κολλέγιο Αθηνών 9 02:34.91
28/04/2018 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΟΛΓΑ Γ3 Κολλέγιο Αθηνών 10 02:36.48
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2018 ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ4 Κολλέγιο Αθηνών 3 01:54.26
28/04/2018 ΣΜΥΡΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ7 Κολλέγιο Αθηνών 3 01:54.26
28/04/2018 ΑΤΖΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Β1 Κολλέγιο Αθηνών 3 01:54.26
28/04/2018 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ2 Κολλέγιο Ψυχικού 3 01:54.26
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2018 ΚΑΦΤΑΝΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ Γ3 Κολλέγιο Ψυχικού 3 02:06.05
28/04/2018 ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΜΥΡΤΩ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ3 Κολλέγιο Αθηνών 3 02:06.05
28/04/2018 ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Β2 Κολλέγιο Ψυχικού 3 02:06.05
28/04/2018 ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΖΩΗ-ΝΑΤΑΛΙΑ Α6 Κολλέγιο Ψυχικού 3 02:06.05
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2018 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α2 Κολλέγιο Ψυχικού 4 02:13.55
28/04/2018 ΑΤΖΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Β1 Κολλέγιο Αθηνών 4 02:13.55
28/04/2018 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ2 Κολλέγιο Ψυχικού 4 02:13.55
28/04/2018 ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ4 Κολλέγιο Αθηνών 4 02:13.55
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2018 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ Β4 Κολλέγιο Αθηνών 4 02:18.03
28/04/2018 ΚΑΦΤΑΝΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ Γ3 Κολλέγιο Ψυχικού 4 02:18.03
28/04/2018 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Β4 Κολλέγιο Ψυχικού 4 02:18.03
28/04/2018 ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΖΩΗ-ΝΑΤΑΛΙΑ Α6 Κολλέγιο Ψυχικού 4 02:18.03
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2018 ΑΤΖΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Β1 Κολλέγιο Αθηνών 4 00:27.24
28/04/2018 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α2 Κολλέγιο Ψυχικού 9 00:28.61
28/04/2018 ΣΜΥΡΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ7 Κολλέγιο Αθηνών 10 00:28.97
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2018 ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΖΩΗ-ΝΑΤΑΛΙΑ Α6 Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:30.20
28/04/2018 ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΜΥΡΤΩ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ3 Κολλέγιο Αθηνών 8 00:31.34
28/04/2018 ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Β2 Κολλέγιο Ψυχικού 9 00:31.82
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2018 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α2 Κολλέγιο Ψυχικού 7 00:31.74
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2018 ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΖΩΗ-ΝΑΤΑΛΙΑ Α6 Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:32.82
28/04/2018 ΚΑΦΤΑΝΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ Γ3 Κολλέγιο Ψυχικού 11 00:33.70
28/04/2018 ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Β2 Κολλέγιο Ψυχικού 13 00:34.18
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2018 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Β4 Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:34.72
28/04/2018 ΚΑΦΤΑΝΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ Γ3 Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:34.91
28/04/2018 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΣΩΦΡΟΝΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Α1 Κολλέγιο Ψυχικού 9 00:35.10
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2018 ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ4 Κολλέγιο Αθηνών 3 00:35.91
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2018 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ Β4 Κολλέγιο Αθηνών 2 00:36.05
28/04/2018 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ Α6 Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:36.64
28/04/2018 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΟΛΓΑ Γ3 Κολλέγιο Αθηνών 4 00:37.02