Τμήμα Καλλιτεχνικών

Μέσα από μεγάλη ποικιλία μαθημάτων, καλλιτεχνικών εργαστηρίων, ομίλων, εξωσχολικών δραστηριοτήτων και πολλών ακόμη δράσεων εντός και εκτός του Σχολείου, οι μαθητές μας λαμβάνουν διαφορετικά ερεθίσματα από τον κόσμο της Τέχνης και ανακαλύπτουν αυτό που τους ταιριάζει.

Εικαστικά / Ελεύθερες Δράσεις

Από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο, οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν και να πειραματισθούν με διάφορα υλικά, μέσα και τεχνικές των εικαστικών τεχνών, όπως η ζωγραφική, η χαρακτική, η γλυπτική, η νέα ψηφιακή τεχνολογία κ.ά. Μέσω όλων αυτών, βρίσκει ο κάθε μαθητής τον προσωπικό του τρόπο έκφρασης.

Το μάθημα είναι βιωματικό και γίνεται σε ειδικά καλλιτεχνικά εργαστήρια, εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά, ενώ αξιοποιείται ευρέως η σύγχρονη τεχνολογία. Οι μαθητές μας αναπτύσσουν αισθητικές δεξιότητες, εξοικειώνονται με το εικαστικό λεξιλόγιο και δουλεύουν ατομικά ή σε ομάδες.

Έρχονται σε άμεση επαφή με την τέχνη και τους καλλιτέχνες και εκτίθενται σε παραδείγματα και έργα από όλον τον κόσμο, ώστε να γνωρίσουν την Τέχνη διαχρονικά και να αποκτήσουν διαπολιτισμική αντίληψη. Η εμπειρία τους ολοκληρώνεται με ομιλίες καλλιτεχνών, επισκέψεις σε μουσεία και χώρους τέχνης και συμμετοχή σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς, εκθέσεις και σεμινάρια.

Τα μαθήματα των Καλλιτεχνικών εμπλουτίζονται με τη μεθοδολογία του International Baccalaureate για διερευνητική και βιωματική μάθηση, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η επικοινωνία, η ομαδική εργασία κ.ά. Πολλές φορές τα προς μελέτη αντικείμενα προσφέρονται στους μαθητές με διαθεματική προσέγγιση, σε συνεργασία συναφών κλάδων.

 

Διασχολικός Συντονιστής: Δημήτριος Μιχάλαρος

IB DP Arts Coordinator: Βικτωρία Καρβούνη