Υψηλό Επίπεδο

Βασικό Επίπεδο

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1

Σπουδές στη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία

Νέα Ελληνικά Α (Λογοτεχνία)

Αγγλικά Α (Λογοτεχνία)

Subject Brief Language A: Literature HL

 

Νέα Ελληνικά Α (Γλώσσα και Λογοτεχνία)

Αγγλικά Α (Γλώσσα και Λογοτεχνία)

Subject Brief Language A: Language and Literature HL

Νέα Ελληνικά Α (Λογοτεχνία)

Subject Brief Language A: Literature SL

 

Νέα Ελληνικά Α (Γλώσσα και Λογοτεχνία)

Αγγλικά Α (Γλώσσα και Λογοτεχνία)

Subject Brief Language A: Language and Literature SL

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2

Εκμάθηση Γλώσσας

Αγγλικά Β

Subject Brief Language B HL

Γαλλικά Β

Γερμανικά Β

Ισπανικά B
Subject Brief Language B SL

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 3

Άτομα και Κοινωνίες

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Subject Brief Business Management HL

 

Οικονομικά

Subject Brief Economics HL

 

Ιστορία

Subject Brief History HL

 

Φιλοσοφία

Subject Brief Philosophy HL

 

Ψυχολογία

Subject Brief Psychology HL

 

Κοινωνική Ανθρωπολογία

Subject Brief Social and Cultural Anthropology HL

 

Παγκόσμια Πολιτική

Subject Brief Global Politics HL

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Subject Brief Business Management SL

 

Οικονομικά

Subject Brief Economics SL

 

Ιστορία

Subject Brief History SL

 

Φιλοσοφία

Subject Brief Philosophy SL

 

Ψυχολογία

Subject Brief Psychology SL

 

Κοινωνική Ανθρωπολογία

Subject Brief Social and Cultural Anthropology SL

 

Παγκόσμια Πολιτική

Subject Brief Global Politics SL

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4

Πειραματικές Επιστήμες

Βιολογία

Subject Brief Biology HL

 

Χημεία

Subject Brief Chemistry HL

 

Πληροφορική

Subject Brief Computer Science HL

 

Φυσική

Subject Brief Physics HL

 

Βιολογία

Subject Brief Biology SL

 

Χημεία

Subject Brief Chemistry SL

 

Πληροφορική

Subject Brief Computer Science SL

 

Φυσική

Subject Brief Physics SL

 

Περιβαλλοντικά Συστήματα και Κοινωνίες

Subject Brief Environmental Systems and Societies SL

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 5

Μαθηματικά

Μαθηματικά: Ανάλυση και Προσεγγίσεις

Subject Brief Mathematics AA HL 

 

Μαθηματικά: Εφαρμογές και Ερμηνεία

Subject Brief Mathematics AI HL

Μαθηματικά: Ανάλυση και Προσεγγίσεις

Subject Brief Mathematics AA SL

 

Μαθηματικά: Εφαρμογές και Ερμηνεία

Subject Brief Mathematics: AI SL

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 6

Τέχνες

Κινηματογράφος

Subject Brief Film

 

Μουσική

Subject Brief Music

 

Θέατρο

Subject Brief Theatre HL

 

Εικαστικές Τέχνες

Subject Brief Visual Arts HL

 

Χορός

Subject Brief Dance HL

Κινηματογράφος

Subject Brief Film

 

Μουσική

Subject Brief Music

 

Θέατρο

Subject Brief Theater SL

 

Εικαστικές Τέχνες

Subject Brief Visual Arts SL

 

Χορός

Subject Brief Dance SL