Το Ιδιωτικό Λύκειο - Κολλέγιο Ψυχικού έλαβε πιστοποίηση ως ΙΒ World School το 1996. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και ένα από τα λίγα σχολεία στην Ελλάδα που προσφέρουν το International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP). Το ΙΒ DP δομείται πάνω σε ένα πλούσιο πρόγραμμα σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στην κριτική σκέψη και τη συνεργασία των μαθητών. Παράλληλα, παρέχει πρόσβαση σε μία παγκόσμια κοινότητα μαθητών που διαρκώς εξελίσσονται και αναστοχάζονται, διαμορφώνοντας έτσι τις απαραίτητες συνθήκες προς την πανεπιστημιακή καινοτόμο σκέψη και εκπαίδευση.

To ΙΒ DP είναι ένα διετές πρόγραμμα σχεδιασμένο για μαθητές στα τελευταία έτη φοίτησής τους στο Λύκειο. Αντιστοιχεί  στα δύο τελευταία χρόνια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ και Γ΄ Λυκείου ή 11η και 12η για άλλα εκπαιδευτικά συστήματα) και στοχεύει στον εμπλουτισμό, τη διεύρυνση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, μέσω της παράλληλης σωματικής, πνευματικής, συναισθηματικής και ηθικής τους ανάπτυξης.

To IB DP, μέσω της ολιστικής προσέγγισής του στην εκπαίδευση, προετοιμάζει τους μαθητές για την εισαγωγή τους στα καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου. Οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι οι απόφοιτοι του IB DP αποδίδουν εξαιρετικά σε σύγκριση με τους άλλους μαθητές της ίδιας ηλικίας που δεν παρακολουθούν το Πρόγραμμα.

To Πρόγραμμα εστιάζει στην προετοιμασία για ακαδημαϊκές σπουδές, μέσα από ένα ευρύ και ισορροπημένο πρόγραμμα. Δίνεται πληθώρα ευκαιριών στους μαθητές του να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε καταστάσεις που άπτονται της καθημερινότητας, να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες μέσω της κοινωνικής τους προσφοράς, να εξασκήσουν απαραίτητες δεξιότητες για τη ζωή τους και να εδραιώσουν την επιτυχία τους στο σχολικό πλαίσιο και πέραν αυτού.

Το IB DP στο Κολλέγιο Ψυχικού προσφέρει ένα υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον πέραν κάθε προσδοκίας, που μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει και τη συνεχή αναβάθμιση των δομών του με βάση τα υψηλότερα πρότυπα. To campus του Ψυχικού θεωρείται ότι εμπεριέχει κάποιες από τις καλύτερες εγκαταστάσεις σε σχολεία της Ελλάδας: βιβλιοθήκη, θέατρο, studio εικαστικών τεχνών και μουσικής, πλήθος εργαστηρίων πληροφορικής, καθώς και αθλητικό κέντρο με πισίνα αγωνιστικών διαστάσεων, γυμναστήριο και αθλητικό κέντρο με χώρους πολλαπλής χρήσης και άσκησης.

Το IB DP μας απευθύνεται στους μαθητές όλων των σχολείων και εθνικοτήτων, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την αντίστοιχη τάξη της Α' Λυκείου (Grade 10), ότι χειρίζονται ικανοποιητικά την αγγλική γλώσσα και ότι είναι εξαιρετικά κινητοποιημένοι και πρόθυμοι να εφαρμόσουν τις πειθαρχημένες συνήθειες εργασίας που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών του IB DP.

Στο IB DP μας προσφέρουμε πληθώρα δραστηριοτήτων εντός και εκτός του σχολείου με στόχο την ολοκληρωμένη και υψηλοτάτου επιπέδου εκπαίδευση. Έχοντας πάνω από 20 μαθήματα επιλογής, οι μαθητές έχουν τη μοναδική ευκαιρία να διερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.

Το μέγεθος των τάξεων είναι μικρό, διευκολύνοντας την προσωποποιημένη προσέγγιση στη διδασκαλία. Το διδακτικό πρόγραμμα ενισχύεται με πρόσθετες ώρες διδασκαλίας σε όλους τους ακαδημαϊκούς τομείς προσφέροντας τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν ακόμη βαθύτερη κατανόηση του μαθήματος.

Μέσω των διαφόρων προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης, οι μαθητές δραστηριοποιούνται στις κοινότητες που ανήκουν. Με αυτόν τον τρόπο, μαθαίνουν έμπρακτα το πραγματικό νόημα του εθελοντισμού, της κοινωνικής προσφοράς, της ενεργούς συμμετοχής και της συμβολής στη διαχείριση της κοινότητας.

Οι εκπαιδευτικοί μας, πέραν των ιδιαιτέρως υψηλών προσόντων τους, συμμετέχουν τακτικά σε σεμινάρια επαγγελματικής εξέλιξης αναγνωρισμένα από τον Οργανισμό ΙΒ. Κατά συνέπεια, ενημερώνονται διαρκώς και ενδελεχώς για τους κύκλους αναθεώρησης των μαθημάτων καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού ΙΒ, διασφαλίζοντας ότι οι μαθητές μας λαμβάνουν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους την καλύτερη δυνατή προετοιμασία.

Το απαιτητικό αλλά και υποστηρικτικό περιβάλλον του ΙΒ DP προετοιμάζει τους μαθητές μας να αριστεύσουν στα καλύτερα κολλέγια και πανεπιστήμια της επιλογής τους. Οι μαθητές μας αιτούνται θέσης ετησίως σε περισσότερα από 100 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, τα πιο δημοφιλή από τα οποία συγκαταλέγονται στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Για πάνω από 20 χρόνια οι απόφοιτοι του IB DP μας έχουν εισαχθεί στα καλύτερα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως τα Harvard, Princeton, Yale, University of Pennsylvania, MIT, Stanford, Brown, Dartmouth, Georgetown, Northwestern, Cambridge, Oxford, London School of Economics (LSE), Imperial College, University College London (UCL), Warwick, Edinburgh, St. Andrews, Bocconi και πολλά ακόμη. 

 

To Γραφείο Συμβουλευτικής και Πανεπιστημιακών Αιτήσεων (University Applications and Counselling Office – UACO) φροντίζει ώστε όλοι οι μαθητές του Κολλεγίου Ψυχικού να επιλέγουν για την αίτησή τους τα κολλέγια ή πανεπιστήμια που τους ταιριάζουν. Στην αρχή του 1ου έτους σπουδών ανατίθεται ένας σύμβουλος στον κάθε μαθητή από την ομάδα των εξαιρετικά καταρτισμένων συμβούλων μας, ο οποίος συνεργάζεται στενά με τον μαθητή καθοδηγώντας τον στην επιλογή των κατάλληλων μαθημάτων, όπως αυτά διαμορφώνονται με βάση τα ενδιαφέροντά του. Οι σύμβουλοι διερευνούν πολύ προσεκτικά και σε βάθος τη λίστα με τις επιλογές για τις σπουδές του κάθε μαθητής, ώστε οι τελικές επιλογές τους να ανταποκρίνονται στις ακαδημαϊκές, επαγγελματικές, γεωγραφικές και οικονομικές ανάγκες τους.

Τα αποτελέσματα του DP του Κολλεγίου Ψυχικού αντανακλούν συστηματικά το εξαιρετικό ακαδημαϊκό επίπεδο των μαθητών μας, που επισφραγίζεται με την είσοδό τους στο κολλέγιο/πανεπιστήμιο της επιλογής τους.

Μέσω της ευρύτερης κοινότητας των αποφοίτων του Κολλεγίου, οι απόφοιτοι του ΙΒ DP συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στις κοινότητες που ανήκουν και να βοηθούν στην εύρεση λύσεων σε ευρύτερες κοινωνικές προκλήσεις, καθιστώντας τον κόσμο μας καλύτερο, όπως άλλωστε παρουσιάζεται και στη Δήλωση Αποστολής του ΙΒ

Ακαδημαϊκοί Τομείς  (Subject Groups)

Το ΙΒ DP μας προσφέρει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα. Ωστόσο, εάν το ενδιαφέρον από μαθητές για ένα μάθημα είναι πολύ μικρό, μπορεί να μην καταστεί δυνατή η δημιουργία τμήματος. Κάθε μαθητής του ΙΒ DP είναι υποχρεωμένος να διαλέξει έξι μαθήματα από τους Ακαδημαϊκούς Τομείς 1 με 6, ένα από κάθε Τομέα (ή έξι μαθήματα από τους Ακαδημαϊκούς Τομείς 1 με 5, επιλέγοντας δύο σε κάποιον από αυτούς τους Τομείς).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1 – Σπουδές στη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία

Τα μαθήματα αυτού του ακαδημαϊκού τομέα προσφέρονται είτε στα Νέα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά. Οι μαθητές των οποίων η γλωσσική ικανότητα το επιτρέπει, μπορούν να διαλέξουν και τα δύο από αυτά τα μαθήματα, αποκτώντας δίγλωσσο δίπλωμα. Το εύρος των κειμένων που εξετάζονται σε αυτά τα μαθήματα είναι εκτενές. Οι μαθητές εκτιμούν την πολυπλοκότητα της γλώσσας, τον πλούτο και τις λεπτές χρήσεις της σε πληθώρα περιστάσεων. Καλλιεργούνται η αυτοπεποίθηση και ικανότητα στις δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας. Ένας από τους κύριους στόχους αυτών των μαθημάτων είναι να εμφυσήσει στους μαθητές τη δια βίου ενασχόληση με τη λογοτεχνία και την αγάπη για την αισθητική και τον πλούτο της ανθρώπινης έκφρασης.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2— Εκμάθηση Γλώσσας

Ως προαπαιτούμενο του προγράμματος, κάθε μαθητής του IB DP μελετά ένα μάθημα στη γλώσσα από τον πρώτο ακαδημαϊκό τομέα, όποια θεωρείται η μητρική του ή όπως συχνά χαρακτηρίζεται η «πρώτη» γλώσσα. Ως δεύτερη γλώσσα (Γλώσσα Β) χαρακτηρίζεται η γλώσσα που κάποιος τη μαθαίνει αφού έχει κατακτήσει την πρώτη ή είναι στη διαδικασία κατάκτησής της. Αυτή η δυνατότητα δίνεται με την επιλογή διδασκόμενων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) από τον δεύτερο ακαδημαϊκό τομέα. Οι κύριοι στόχοι είναι η εκμάθηση της γλώσσας μέσω πολλών και διαφορετικών κειμενικών ειδών, η χρήση της σε διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια, η ανάπτυξη τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου και η ταυτόχρονη διεύρυνση του πολιτισμικού υπόβαθρου των μαθητών.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 3 — Κοινωνικές Επιστήμες (Άτομο και Κοινωνία)

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Παγκόσμια Πολιτική, Ιστορία, Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κάθε μάθημα είναι σχεδιασμένο να εμφυσήσει στους μαθητές την ικανότητα να εντοπίζουν, να αναλύουν κριτικά και να αξιολογούν θεωρίες, έννοιες και επιχειρήματα σχετικά με τη φύση και τη δραστηριότητα των ατόμων και των κοινωνιών.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4 — Πειραματικές Επιστήμες

Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Περιβαλλοντικά Συστήματα και Κοινωνίες, Πληροφορική

Οι μαθητές εξετάζουν έννοιες, θεωρίες, μοντέλα και τεχνικές κάθε μαθήματος και μέσω αυτών αναπτύσσουν την κατανόησή τους για την ουσία της επιστημονικής μεθόδου. Μέσω μίας υποχρεωτικής εργασίας που εκπονούν, μαθαίνουν να εκτιμούν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις της πειραματικής επιστήμης.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 5 — Μαθηματικά

Τα Μαθηματικά προσφέρονται σε υψηλό και βασικό επίπεδο καλύπτοντας τις διαφορετικές ικανότητες και επίπεδα των μαθητών. Κάθε μάθημα στοχεύει στην ενδυνάμωση της κατανόησης των Μαθηματικών ως επιστήμης και στο να ενισχύσει την ικανότητά τους για χρήση της μαθηματικής γλώσσας και των σχετικών δεξιοτήτων.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 6 — Τέχνες

Σε αυτόν τον τομέα συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα Κινηματογράφος, Μουσική, Θέατρο και Εικαστικές Τέχνες. Τα μαθήματα εστιάζουν στην κριτική ανάλυση και διερεύνηση μεγάλου εύρους καλλιτεχνικών τάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και τη δημιουργία έργων από τους μαθητές.

 

IB Prοgrammes Director: Ελένη Βασιλείου          IB Coordinator: Αντώνιος Αποστόλου          Deputy IB Coordinator: Εύβοια Καϊναδά