Τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών που φοιτούν σε Προγράμματα ΙΒ (ΙΒ  Learner Profile)*

Τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών είναι κοινά σε όλα τα ΙΒ Προγράμματα (IB Learner Profile) 
και αντικατοπτρίζουν τον κώδικα αξιών που πρέπει να διέπει έναν μαθητή του 21ου αιώνα.

 

Ερευνούμε

Διαθέτουμε ευρύτητα πνεύματος / Είμαστε Ανοιχτόμυαλοι

Καλλιεργούμε την έμφυτη περιέργειά μας, αναπτύσσοντας δεξιότητες έρευνας. Μαθαίνουμε να εργαζόμαστε εξίσου αποτελεσματικά είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους. Διατηρούμε τον ενθουσιασμό και την αγάπη για τη δια βίου μάθηση.

 

Κατά τη διάρκεια της προσωπικής μας πορείας, ενστερνιζόμαστε τον πολιτισμό μας και αναγνωρίζουμε τις αξίες και τις παραδόσεις των άλλων. Αναζητούμε και αξιολογούμε πολλές διαφορετικές απόψεις και είμαστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες.

 

Αποκτούμε γνώσεις

Νοιαζόμαστε

Κατανοούμε σε βάθος αφηρημένες έννοιες και διευρύνουμε τις γνώσεις μας μέσα από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Ευαισθητοποιούμαστε σε θέματα τοπικής και παγκόσμιας σημασίας.

 

Συναισθανόμαστε και σεβόμαστε τους άλλους. Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, ώστε να συμβάλουμε θετικά στη ζωή των συνανθρώπων μας και τον κόσμο που μας περιβάλλει.

Σκεπτόμαστε

Τολμάμε

Ενεργοποιούμε τις δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης και αναλαμβάνουμε υπεύθυνη δράση για να αναλύσουμε και να επιλύσουμε σύνθετα προβλήματα. Με δική μας πρωτοβουλία, επιδιώκουμε τη λήψη τεκμηριωμένων και ηθικών αποφάσεων.

Αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα με προνοητικότητα και αποφασιστικότητα. Εργαζόμαστε ατομικά και συλλογικά για τη διερεύνηση νέων ιδεών και την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών δράσης. Απέναντι σε προκλήσεις και αλλαγές, επιδεικνύουμε ευρηματικότητα και ψυχική ανθεκτικότητα.

 

Επικοινωνούμε

Κρατάμε ισορροπίες

Εκφραζόμαστε με αυτοπεποίθηση σε περισσότερες από μία γλώσσες, χρησιμοποιώντας με δημιουργικό τρόπο ποικίλα μέσα έκφρασης. Συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά ακούγοντας με προσοχή τις απόψεις άλλων ατόμων ή ομάδων.

Κατανοούμε τη σημασία της ισόρροπης ανάπτυξης σώματος, πνεύματος και συναισθημάτων, τόσο για τη συλλογική όσο και για την προσωπική μας ευημερία. Αναγνωρίζουμε τη σχέση αλληλεξάρτησης με τους συνανθρώπους μας και τον κόσμο που μας περιβάλλει.

Υιοθετούμε ηθικές αρχές και αξίες

Αναστοχαζόμαστε

Ενεργούμε με ακεραιότητα και εντιμότητα, με ισχυρό αίσθημα δικαίου και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας και των συνεπειών τους.

Προσεγγίζουμε τον κόσμο γύρω μας με στοχαστική διάθεση και επαναπροσδιορίζουμε τις ιδέες και τις εμπειρίες μας. Εντοπίζουμε τις δυνάμεις μας και τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης,  με στόχο την προσωπική και μαθησιακή μας εξέλιξη.

 

 *Η συγκεκριμένη μετάφραση δεν είναι επίσημη μετάφραση του Οργανισμού ΙΒ. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας μεταξύ της Ελληνικής και της Αγγλικής διατύπωσης, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. This translation is not an official IB translation. In case there is any incompatibility between the English and the Greek sets of documents, the English version of the text shall prevail. 

 

Το Προφίλ Μαθητή του ΙΒ

Ως επίσημα πιστοποιημένο ΙΒ Σχολείο, οφείλουμε στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας να βρίσκονται οι μαθητές μας και να καλλιεργούμε ένα κατάλληλο περιβάλλον μάθησης που να επιτρέπει την ανάπτυξη και εξέλιξή τους σε μία παγκόσμια κοινότητα μαθητών. Σε αυτό το πλαίσιο, ορίζονται δέκα χαρακτηριστικά του προφίλ του μαθητή που καθοδηγούν, εμπνέουν και κινητοποιούν τη δουλειά των μαθητών μας.

Τα δέκα χαρακτηριστικά, όπως περιγράφονται στο προφίλ του μαθητή, επιτρέπουν τη διαμόρφωση συναντίληψης μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας για το τι καθιστά έναν μαθητή επιτυχημένο. Με βάση αυτά επιδιώκουμε να: ερευνούμε, να αποκτούμε γνώσεις, να σκεπτόμαστε, να επικοινωνούμε, να υιοθετούμε ηθικές αρχές και αξίες, να διαθέτουμε ευρύτητα πνεύματος, να νοιαζόμαστε, να τολμάμε, να κρατάμε ισορροπίες και να αναστοχαζόμαστε.

Αυτά τα χαρακτηριστικά των μαθητών ΙΒ εξασκούνται σε όλο το εύρος του προγράμματος. Για παράδειγμα, σχεδόν όλα τα μαθήματα του ΙΒ DP δομούνται γύρω από έννοιες, ιδέες και θέματα τοπικού και παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Έχοντας κατακτήσει στοιχεία ιστορικών, πολιτισμικών και εικαστικών γνώσεων για μία συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου, οι μαθητές καλούνται και είναι σε θέση να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις.

Ως άνθρωποι που δίνουν έμφαση στην επικοινωνία, οι μαθητές μας καλούνται να κατανοούν γραπτά και προφορικά κείμενα, να απαντούν σε ερωτήσεις, να αιτιολογούν τις απαντήσεις τους με υποστηρικτικές λεπτομέρειες και να συμμετέχουν με την άποψή τους στα θέματα προς συζήτηση. Ένας μαθητής με ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες θα είναι σε θέση να παρουσιάσει έναν ισορροπημένο αλλά και πειστικό ισχυρισμό βασισμένο σε επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα.

Οι μαθητές μας επιπλέον ενθαρρύνονται να εξελιχθούν σε σκεπτόμενους, ανοιχτόμυαλους και χωρίς προκαταλήψεις ανθρώπους, οι οποίοι θα εξετάσουν εναλλακτικές αντιλήψεις, δε θα διστάσουν να εκφράσουν τις απόψεις τους, γνωρίζουν πως να τις τοποθετήσουν αλλά και πως να τις εκφράσουν με αντικειμενικό τρόπο. Καλούνται να αξιοποιήσουν τόσο πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς πηγές στα μαθήματά τους, οπότε αναπτύσσουν τις δεξιότητες έρευνας. Ως δομημένοι με αρχές μαθητές, αντιλαμβάνονται την ανάγκη για ακαδημαϊκή εντιμότητα σε όλη την ερευνητική διαδικασία, καταγράφουν τη βιβλιογραφία τους και παραπέμπουν σωστά στις πηγές τους.

Παρότι η ανάπτυξη ιδεών σε θέματα που αφορούν αμφιλεγόμενα παγκόσμια ζητήματα είναι απαιτητική ακόμη και στη μητρική γλώσσα, οι μαθητές μας καλούνται να αναπτύξουν τις απόψεις τους σε μία δεύτερη γλώσσα, τολμώντας να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους εκτός της ζώνης άνεσή τους.

Μέσω της δράσης τους στο Πρόγραμμα Δημιουργικότητας, Δράσης, Κοινωνικής Προσφοράς (Creativity, Activity, Service - CAS), των συνεντεύξεων και της προετοιμασίας τους στο Εκτεταμένο Δοκίμιο (Planning and Progress Forms for the Extended Essay), οι μαθητές αναστοχάζονται ενεργητικά σε σχέση με όλες τις αποφάσεις και εμπειρίες τους και συνθέτουν στρατηγικές για την προσωπική τους εξέλιξη. Η συνεργασία με φιλανθρωπικές οργανώσεις, η κοινωνική τους υπευθυνότητα και η συμμετοχή τους σε προγράμματα με Μ.Κ.Ο. επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν εις βάθος τις έννοιες της κοινωνικής ευθύνης και ενσυναίσθησης.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, παρότι όλοι οι μαθητές ΙΒ θα έχουν αναπτύξει κάποια από αυτά τα δέκα χαρακτηριστικά σε ικανοποιητικό βαθμό, καλούνται να εντοπίσουν τις αδυναμίες τους και να δραστηριοποιηθούν σε τομείς που τους επιτρέπουν να ενισχύσουν και αυτές τις πτυχές της προσωπικότητάς τους, αποσκοπώντας στην ολόπλευρη ανάπτυξή της.

Κορυφαία πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων των Princeton University, University of Glasgow, McGill University και Cornell University, εστιάζουν στη σημασία του αποδίδουν στο να εντοπίζουν μαθητές που καταδεικνύουν τα χαρακτηριστικά ενός ΙΒ μαθητή