Στα τέλη του 1960 μία ομάδα πρωτοπόρων εκπαιδευτικών εντόπισε την ανάγκη για μια νέα, με παγκόσμιο χαρακτήρα, προσέγγιση στην εκπαίδευση, η οποία θα εφοδίαζε τους νέους με τις απαραίτητες δεξιότητες, αξίες και γνώσεις προκειμένου να χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο και ένα πιο ειρηνικό μέλλον. Το όραμά τους ήταν να διευκολύνουν τη γεωγραφική και πολιτισμική κινητικότητα και να προάγουν τη διαπολιτισμική κατανόηση, δημιουργώντας ένα ακαδημαϊκά απαιτητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, του οποίου το απολυτήριο θα επέτρεπε την εισαγωγή στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Συνδυάζοντας τη συνολική τους εκπαιδευτική εμπειρία και εξειδίκευση δημιούργησαν το International Baccalaureate (IB).

Tο International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP) ιδρύθηκε το 1968 και ήταν το πρώτο πρόγραμμα που προσφέρθηκε από το ΙΒ σε μαθητές 16-19 ετών. Τον Μάιο του 2020 υπήρχαν πάνω από 3,000 σχολεία ανά τον κόσμο που προσέφεραν το ΙΒ DP σε 146 διαφορετικές χώρες.

Η αξία των σπουδών στο IB DP αναγνωρίζεται και εκτιμάται από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, ενώ έρευνες καταδεικνύουν ότι περισσότεροι απόφοιτοι του DP συνεχίζουν τις σπουδές τους στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, σε σχέση με άλλους μαθητές της ίδιας ηλικίας που δεν παρακολουθούν το DP.

Τα Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο έλκονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αποφοίτων του ΙΒ DP και αναγνωρίζουν την αξία του τρόπου με τον οποίο το Πρόγραμμα προετοιμάζει τους μαθητές για την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση. Οι μαθητές του IB DP γίνονται δεκτοί συστηματικά σε κάποια από τα διασημότερα πανεπιστήμια του κόσμου και τα περισσότερα Πανεπιστήμια θεσπίζουν και ανακοινώνουν συγκεκριμένες προδιαγραφές εισαγωγής για τους κατόχους IB Diploma. Η Πολιτεία και οι αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα αναγνωρίζουν το IB Diploma ως απολύτως ισότιμο του Ελληνικού Απολυτηρίου Λυκείου, βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων. (Ν. 2327/1995).

Δομή Προγράμματος Σπουδών

IB

Το πρόγραμμα σπουδών του International Baccalaureate Diploma Programme (ΙΒ DP) συμπεριλαμβάνει μία πολύ συγκεκριμένη δομή.


Δεξιότητες Προσέγγισης της Μάθησης (Approaches to Learning skills – ATL skills)

Στην πορεία διαμόρφωσης του προφίλ ενός ΙΒ μαθητή και προκειμένου να διασφαλίσουμε οι μαθητές μας να έχουν όλα τα εφόδια και να είναι ικανοί δια βίου εκπαιδευόμενοι, καλούμαστε να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν βασικές γνωσιακές, μεταγνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες.

Αυτές οι δεξιότητες στο ΙΒ DΡ οργανώνονται σε πέντε κατηγορίες που συγκροτούν τις Προσεγγίσεις στη Μάθηση. Αποτελούν κομβικό συνθετικό στοιχείο του προγράμματος σπουδών του ΙΒ και ενσωματώνονται σε όλα τα μαθήματα. Οι μαθητές έχουν συχνές, επαναλαμβανόμενες ευκαιρίες εκμάθησης, εξάσκησης και κατάκτησης των συγκεκριμένων δεξιοτήτων καθώς προχωρούν από το Primary Years Programme στο Middle Years Programme και τελικά στο Diploma Programme.

Αυτές οι πέντε συνδεόμενες κατηγορίες δεξιοτήτων Προσέγγισης της Μάθησης είναι:

Δεξιότητες Σκέψεις (Τhinking skills)

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναστοχάζονται κριτικά σχετικά με τις γνώσεις που ήδη έχουν κατακτήσει και όταν έρχονται σε επαφή με καινούρια γνώση.

Επικοινωνιακές Δεξιότητες (Communication skills)

Στα περισσότερα μαθήματα του ΙΒ DP οι μαθητές εξετάζονται μέσω εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης είτε προφορικά είτε γραπτά.

Κοινωνικές Δεξιότητες (Social skills)

Οι μαθητές καλούνται να αντλούν γνώσεις όχι μόνο ως άτομα αλλά από και σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους, αναδεικνύοντας το κοινωνικό προφίλ της μάθησης.

Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης (Self-management skills)

Προκειμένου να χτίσουν οι μαθητές μας δεξιότητες αυτοδιαχείρισης που ξεπερνούν το επίπεδο της τήρησης προθεσμιών και των στρατηγικών διαχείρισης εξετάσεων, θα πρέπει να μπορέσουν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, να μάθουν μέσα από την αποτυχία και να αναπτύξουν ψυχική ανθεκτικότητα και επιμονή, δεξιότητες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους.

Δεξιότητες ‘Ερευνας (Research skills)

Ο Πυρήνας του ΙΒ Diploma (ΙΒ DP Core), καθώς και πολλές από τις εσωτερικές αξιολογήσεις των μαθημάτων απαιτούν από τους μαθητές να φέρουν εις πέρας εκτενείς ερευνητικές εργασίες που να συμβαδίζουν με την πολιτική του ΙΒ για την ακαδημαϊκή εντιμότητα.

Πυρήνας του IB DP και Ακαδημαϊκοί Τομείς 

Το πρόγραμμα σπουδών του IB DP αποτελείται από τον Πυρήνα (Core) και τους έξι ακαδημαϊκούς τομείς (Subject Groups). Ο Πυρήνας του DP αποτελείται από τρία υποχρεωτικά μέρη που στοχεύουν να διανθίσουν την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών και να τους προκαλέσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Τα τρία μέρη του πυρήνα είναι:

  • Θεωρία της Γνώσης (Τheory of Knowledge), στην οποία οι μαθητές αναστοχάζονται σχετικά με τη φύση της γνώσης και το πώς γνωρίζουμε όσα ισχυριζόμαστε ότι γνωρίζουμε
  • Εκτεταμένο Δοκίμιο (Extended Essay), μια εκτεταμένη ερευνητική εργασία που ολοκληρώνεται με τη συγγραφή ενός δοκιμίου 4,000 λέξεων
  • Δημιουργικότητα – Δράση – Κοινωνική Προσφορά (Creativity – Activity – Service), στην οποία οι μαθητές φέρνουν εις πέρας ένα έργο που συνδέεται με αυτές τις τρεις έννοιες

Οι μαθητές του IB DP καλούνται να διαλέξουν έξι μαθήματα προς εξέταση και να ολοκληρώσουν το μάθημα της Θεωρίας της Γνώσης, το Εκτεταμένο Δοκίμιο σε ένα από τα μαθήματα επιλογής τους και να δραστηριοποιηθούν στο πρόγραμμα Δημιουργικότητας – Δράσης – Κοινωνικής Προσφοράς.

Οι έξι ακαδημαϊκοί τομείς είναι: Σπουδές στη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία; Κατάκτηση Γλώσσας; Άτομα και Κοινωνίες; Πειραματικές Επιστήμες; Mαθηματικά και Τέχνες.  Εντός κάθε ακαδημαϊκού τομέα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

 

Επιλέγοντας Γνωστικά Αντικείμενα στο Diploma Programme

Οι μαθητές επιλέγουν τα μαθήματά τους από τους παραπάνω έξι ακαδημαϊκούς τομείς. Μπορούν να διαλέξουν και δεύτερο μάθημα από τον κάθε ακαδημαϊκό τομέα εκτός των Τεχνών. Οι μαθητές μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα επιπρόσθετο μάθημα από τις Πειραματικές Επιστήμες, τις Κοινωνικές Επιστήμες (Άτομο και Κοινωνία), ή τα Γλωσσικά μαθήματα, αντί για ένα μάθημα των Τεχνών. Οι μαθητές επιλέγουν κάποια μαθήματα στο υψηλό επίπεδο (Higher Level – HL) και κάποια στο βασικό επίπεδο (Standard Level – SL). Τα HL και SL μαθήματα διαφοροποιούνται ως προς το εύρος αλλά αξιολογούνται με βάση τα ίδια περιγραφικά κριτήρια, ενώ οι μαθητές του υψηλού επιπέδου αναμένεται να εμβαθύνουν στην κατανόηση εννοιών και να επιδείξουν μεγαλύτερο εύρος γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ο κάθε μαθητής διαλέγει τουλάχιστον τρία μαθήματα (αλλά όχι περισσότερα από τέσσερα) στο υψηλό επίπεδο (ΗL) και τα υπόλοιπα στο βασικό επίπεδο (SL). Τα μαθήματα του βασικού επιπέδου καλύπτουν 150 διδακτικές ώρες και του υψηλού επιπέδου 240 διδακτικές ώρες.