Ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα

Το δίγλωσσο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» αποτελεί ένα εμπλουτισμένο μαθησιακό περιβάλλον που ευνοεί τον πειραματισμό, την ανακάλυψη, τη συνεργατική μάθηση και την ερευνητική διαδικασία με κεντρικό άξονα το παιχνίδι. Οι μαθητές μας, στηριζόμενοι σε προηγούμενες εμπειρίες, μαθαίνουν να σκέφτονται και να ενεργούν με τρόπο βιωματικό, προκειμένου να ανακαλύψουν τη γνώση. Μέσα από ποικίλα ερεθίσματα και καινοτόμες δράσεις, καλλιεργούν στάσεις και δεξιότητες απαραίτητες για τους μελλοντικούς πολίτες του 21ου αιώνα.

Σε ένα δίγλωσσο Νηπιαγωγείο, οι μαθητές έρχονται σε επαφή καθημερινά με την αγγλική και την ελληνική γλώσσα, μέσα από ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο πάνω στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Με σεβασμό στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού, στόχος μας είναι να έχουμε μαθητές ευτυχισμένους που θα εξελιχθούν σε υπεύθυνους πολίτες του κόσμου. 

Το Νηπιαγωγείο μας είναι ένας παιδαγωγικός χώροs αμοιβαίας αποδοχής και αγάπης, που σέβεται τις ιδέες και τα συναισθήματα όσων το απαρτίζουν, μαθητών, γονέων, παιδαγωγών και συνεργατών.

 

Η μεθοδολογία μας

Το δίγλωσσο πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου μας στηρίζεται στις παιδαγωγικές αρχές του Primary Years Programme (PYP) του International Baccalaureate για μαθητές 3-12 ετών, που στόχο έχει την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

Σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον μέσα από διαθεματικές ενότητες έρευνας και μελέτης, οι μαθητές ενθαρρύνονται να προσεγγίζουν ενεργά τη γνώση και να αναπτύσσουν τις στάσεις και τις δεξιότητές τους.  Έχοντας ως οδηγό την προϋπάρχουσα γνώση και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων, σχεδιάζουν παιδαγωγικά κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες στα ελληνικά και στα αγγλικά. Στόχος είναι η δόμηση νοήματος και η ανάπτυξη εννοιολογικών συνδέσεων των μαθητών ανάμεσα στην εμπειρία, την πληροφορία και την έρευνα.

Τί πρέπει να γνωρίζετε για το Nηπιαγωγείο στο Σχολείο μας:

 

  • Το Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» είναι δίγλωσσο (dual language school) με τις μαθησιακές εμπειρίες να πραγματοποιούνται στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.
  • Κάθε τμήμα έχει 2 έμπειρους παιδαγωγούς, μια ελληνόφωνη και μια αγγλόφωνη νηπιαγωγό και υποστηρίζεται εκπαιδευτικά από έναν βοηθό νηπιαγωγό.
  • Τα μαθήματα ειδικοτήτων στο Βασικό και το Διευρυμένο πρόγραμμα διδάσκονται από εξειδικευμένους παιδαγωγούς.
  • Καθημερινά υπάρχει ιατρική παρακολούθηση από μια νοσηλεύτρια και μια παιδίατρο.
  • Είναι το μοναδικό νηπιαγωγείο στην Ελλάδα με ειδική ομάδα ψυχολόγων που απαρτίζεται από μία παιδοψυχολόγο, μία λογοθεραπεύτρια και μία εργοθεραπεύτρια.
  • Υπάρχει στενή συνεργασία οικογένειας και σχολείου.
  • Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη «Δια βίου μάθηση» και στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους.
  • Στεγάζεται σε κτίριο μελέτης βιοκλιματικού σχεδιασμού/ πράσινο κτίριο.
  • Διαθέτει μοναδικό υλικοτεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομή.

 


pyp-programme-logo-en

 

Leed
Τον Οκτώβριο του 2014 το Νηπιαγωγείο “Ιωάννης Μ. Καρράς” έλαβε την πιστοποίηση LEED Platinum καθιστώντας το με αυτό τον τρόπο το πρώτο κτίριο LEED Platinum στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας την πλέον απαιτητική έκδοση του LEED BD+C: Schools v3 – LEED 2009, που ισχύει για κτίρια εκπαίδευσης. Το LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης οικολογικής δόμησης που αναγνωρίζει τις βέλτιστες στρατηγικές και πρακτικές στην κατασκευή.

 

Συνέργειες - Συνεργασίες:

axionlib4allrepo_logo_el