Το International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) ανήκει οργανωτικά στο Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού. 

Ο Coordinator του International Baccalaureate Diploma Programme έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο και για την εφαρμογή των θεσμών και της φιλοσοφίας του Προγράμματος ΙΒ, καθώς και για τον προγραμματισμό των μαθημάτων του IB DP.

 

Διεύθυνση

Διευθυντής: Παναγιώτης Γιαννουλάτος

Αναπληρωτής Διευθυντής: Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος

Υποδιευθύντρια: Αθανασία Αναγνώστου

ΙΒ Programmes Director - IB DP Head: Ελένη Βασιλείου

IB DP Coordinator: Αντώνιος Αποστόλου