Τα Νέα μας

Ρητορικός Διαγωνισμός 25ης Μαρτίου Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

Μαρ 27, 2023

Την Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών η τελική φάση του Ρητορικού Διαγωνισμού «25ης Μαρτίου» για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου και του ΙΒ1 Κολλεγίου Ψυχικού. Κάτοχος του Επάθλου «25ης Μαρτίου» για το σχολικό έτος 2022-2023 ανακηρύχθηκε η μαθήτρια Δημητροπούλου Ελένη. 

Οι μαθητές διαγωνίσθηκαν σε γύμνασμα, με θέμα: 

Τα δίκαια του ανθρώπου - Ρήγα  Φεραίου Βελεστινλή

Άρθρον 2. – Τα Φυσικά Δίκαια είναι: πρώτον, το να είμεθα όλοι ίσοι και όχι ο ένας κατώτερος από τον άλλον˙ δεύτερον, να είμεθα ελεύθεροι και όχι ο ένας σκλάβος του αλλουνού˙ τρίτον, να είμεθα σίγουροι εις την ζωήν μας, και κανένας να μην ημπορή να μας την πάρη αδίκως και κατά την φαντασίαν˙ και τέταρτον, τα κτήματα οπού έχομεν κανένας να μην ημπορή να μας εγγίζη, άλλ’ είναι ιδικά μας και των κληρονόμων μας.

Άρθρον 6. Η Ελευθερία (...) έχει ως θεμέλιον  την φύσιν, διατί φυσικά αγαπώμεν να είμεθα ελεύθεροι· έχει ως κανόνα την δικαιοσύνην, διατί η δικαία ελευθερία είναι καλή· έχει ως φύλακα τον Νόμον, διατί αυτός προσδιορίζει, έως πού πρέπει να είμεθα ελεύθεροι. 

Από το βιβλίο: Ρήγα Βελεστινλή. Απάνθισμα κειμένων. Έκδοσις της Βουλής των Ελλήνων, Σεπτέμβριος του 1998. 

[...] O κατά των Tούρκων πόλεμος ημών, […], είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος του οποίου η μόνη αιτία είναι η ανάκτησις των δικαίων της προσωπικής ημών ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιμής, τα οποία ενώ την σήμερον όλοι οι ευνομούμενοι και γειτονικοί λαοί της Eυρώπης τα χαίρουσιν, από ημάς μόνον η σκληρά και απαραδειγμάτιστος των Oθωμανών τυραννία επροσπάθησεν με βίαν να αφαιρέσει και εντός του στήθους ημών να τα πνίξη. [...] Δίκαια, τα οποία η φύσις ενέσπειρε βαθέως εις την καρδίαν των ανθρώπων και τα οποία οι νόμοι, σύμφωνοι με την φύσιν, καθιέρωσαν, όχι τριών ή τεσσάρων, αλλά και χιλίων και μυρίων αιώνων τυραννία δεν δύναται να εξαλείψη. 

Απόσπασμα από την διακήρυξη της Α΄ Εθνοσυνέλευσης

Εν Eπιδαύρω την 15ην Ιανουάριου, A’ της Ανεξαρτησίας, 1822. 

Το 1821 οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν, για να κερδίσουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους. Με την εξέγερση αυτή διεκδίκησαν δυναμικά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχαν καταστρατηγηθεί εξαιτίας του τυραννικού καθεστώτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Σήμερα, παρά την ύπαρξη Διεθνών Συμβάσεων και Διακηρύξεων που κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, συχνά παρατηρείται η παραβίασή τους σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που απαιτεί τη συνεχή επαγρύπνηση για την προάσπισή τους. 

α. Ποιες, κατά τη γνώμη σας, είναι οι επιπτώσεις του παραπάνω φαινομένου; 

β. Πώς μπορείτε εσείς οι νέοι να συμβάλετε στην υπεράσπιση και περιφρούρηση  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

Στην Ελλανόδικο Επιτροπή συμμετείχαν η κ. Αλεξία Ιγγλέση ΄07, Κάτοχος του Επάθλου 25ης Μαρτίου το 2006, η κ. Γεωργία Καπλάνογλου, Καθηγήτρια Δημοσίων Οικονομικών και Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κ. Νικόλαος Παπαστρατηγάκης ΄92, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες που προκρίθηκαν στην τελική φάση του Διαγωνισμού ήταν οι:

1.      Αλευράς Εμμανουήλ

2.      Βιταλιώτη Μαρία - Ελένη

3.      Δημητροπούλου Ελένη

4.      Κλείδωνας Παναγιώτης

5.      Μποζώνα Μαρία 

 Στην ημιτελική φάση του Διαγωνισμού είχαν προκριθεί επιπλέον και οι μαθήτριες:

1.      Γκρίτζαλη Ειρήνη

2.      Καντζάβελος Φανή

3.      Κόκκαλη Βασιλική

4.      Μιχάλη Αναστασία

5.      Τσαούση Άντζελα

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν τόσο στην τελική όσο και στην ημιτελική φάση.

Επιστροφή