Τα Νέα μας

Επιτυχίες των μαθητών μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

Ιουλ 11, 2022

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν και εφέτος οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Συνολικά 204 έχουν δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  (118 Λύκειο ΚΑ, 86 Λύκειο ΚΨ).

Από αυτούς,

  • 30 δηλαδή ποσοστό 14,7% έλαβαν συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 72 στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (κατά μέσο όρο 18 και άνω σε κάθε μάθημα).
  • 49 δηλαδή ποσοστό 24% έλαβαν συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 70 στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (κατά μέσο όρο 17,5 και άνω σε κάθε μάθημα).
  • 10 έχουν περισσότερα από 19.000 μόρια για την εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ι.
  • 39 δηλαδή ποσοστό 19,1% έχουν περισσότερα από 18.000 μόρια για την εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ι.
  • 88 δηλαδή ποσοστό 43,1% έχουν περισσότερα από 17.000 μόρια για την εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ι. 

Εν αναμονή της ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και με την πεποίθηση ότι οι μαθητές μας θα επιτύχουν τους υψηλούς στόχους τους, τους συγχαίρουμε για τα αποτελέσματά τους σε μια χρονιά με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. 

Επιστροφή