Θέτουμε στέρεες βάσεις για το μέλλον των μαθητών μας

Μέσα στο καταπράσινο campus της Κάντζας, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές, οι μαθητές μας δέχονται αμέτρητα ερεθίσματα για μάθηση. Στόχος μας είναι η προσαρμογή τους στο Δημοτικό, η κοινωνικοποίησή τους και η καλλιέργεια δεξιοτήτων, η απόκτηση γνώσεων και παιδείας και η ανάδειξη των κλίσεων και των ενδιαφερόντων τους.

Η μεθοδολογία μας

Με το κατάλληλα εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό, μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας και ποικίλων καινοτόμων προγραμμάτων, όπως το Project Zero του Πανεπιστημίου Harvard, παρέχουμε στους μαθητές μας υψηλής ποιότητας παιδεία. Το πρόγραμμα μαθημάτων μας στηρίζεται στο Κρατικό Αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και εμπλουτίζεται με το Primary Years Programme (ΡΥΡ) του International Baccalaureate για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της διερευνητικής μάθησης και της διαθεματικής προσέγγισης.   

Μέσω των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων και θεσμών του Σχολείου μας (όμιλοι, πολιτιστικές εκδηλώσεις, χορωδίες, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις) επιδιώκουμε οι μαθητές μας να αγαπήσουν τη μάθηση, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να μάθουν να συνεργάζονται, να υλοποιούν ερευνητικά projects, ώστε να θέσουν στέρεες βάσεις για το μέλλον. Συγχρόνως, επιδιώκουμε οι μαθητές μας να αποκτήσουν αξίες και στάσεις ζωής ώστε να αναδειχθούν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, με κρίση και κοινωνική ευθύνη.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού εμπλουτίζεται με τη χρήση της τεχνολογίας, με σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής, διαδραστικά τραπέζια και eQuizzes. Το Σχολείο προσφέρει επίσης υποστηρικτικό διδακτικό υλικό και ενισχύει τη διδασκαλία με επιπλέον ώρες για εμβάθυνση στην ύλη.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Δημοτικό στο Σχολείο μας:

  • Έχει αναδειχθεί ως «Talent Point» του European Talent Support Network (ETSN).
  • Συμμετέχει σε κοινά παιδαγωγικά έργα με δημοτικά σχολεία της Ελλάδος και του εξωτερικού, στην κοινότητα για τα σχολεία της Ευρώπης (eTwinning).
  • Έχει βραβευθεί για την προσφορά του από διάφορους οργανισμούς (π.χ. Make a Wish Ελλάδος, Ίδρυμα Ελπίδα, Μαζί για το Παιδί).
  • Ανήκει στο Δίκτυο των Οικολογικών Σχολείων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.
  • Υλοποιεί Πρόγραμμα Παιδικής Επιχειρηματικότητας.
  • Εφαρμόζει το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Πρώτης-Έκτης, όπου μαθητές της έκτης τάξης «υιοθετούν» και καθοδηγούν μαθητές της πρώτης τάξης.


pyp-programme-logo-en

 

Συνέργειες - Συνεργασίες:

ppe-pz-on-white-1cropped-1_etsnlogo_fullcoloreepf-logo-mia-orae-coole-twiningunescologo-Elpida-30-xroniamake-a-wish-newMazi gia to paidi