Το Κολλέγιο Αθηνών απονέμει Υποτροφίες Αριστείας σε μαθητές με κριτήρια την άριστη ακαδημαϊκή επίδοση και την εξαιρετική διαγωγή τους. Για το σχολικό έτος 2023-2024 θα απονεμηθούν οι ακόλουθες υποτροφίες: 

Α) Σε εξωτερικούς μαθητές που θα λάβουν μέρος στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2023 (11 Μαρτίου 2023) για την εισαγωγή τους στην α΄ Γυμνασίου, την Α΄ Λυκείου και στο πρώτο έτος του International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) του Κολλεγίου, ως εξής: 

  • Μέχρι έξι υποτροφίες σε μαθητές της 6ης Δημοτικού, που θα πρωτεύσουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2023 για την α’ Γυμνασίου. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι: Ελληνική Γλώσσα, Αγγλική Γλώσσα και Μαθηματικά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 88% της συνολικής βαθμολογίας. 
  • Μέχρι τρεις υποτροφίες σε μαθητές της γ΄ Γυμνασίου, που θα πρωτεύσουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2023 για την Α΄ Λυκείου. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι: Ελληνική Γλώσσα, Αγγλική Γλώσσα και Μαθηματικά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 88% της συνολικής βαθμολογίας. 
  • Μέχρι μία υποτροφία σε μαθητή της Α΄ Λυκείου, που θα πρωτεύσει στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2023 για το πρώτο έτος του IBDP. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι: Αγγλική Γλώσσα, Μαθηματικά και Γενικές Γνώσεις/Κριτική Σκέψη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 88% της συνολικής βαθμολογίας.  

Β) Σε μαθητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Κολλέγιο Αθηνών και το Κολλέγιο Ψυχικού:

  • Μέχρι τρεις υποτροφίες σε μαθητές της 6ης Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών και μέχρι τρεις σε μαθητές της 6ης Δημοτικού του Κολλεγίου Ψυχικού, που θα πρωτεύσουν στις Διαγνωστικές Εξετάσεις της 6ης Δημοτικού (Ελληνικά, Αγγλικά και Μαθηματικά). 
  • Μέχρι δύο υποτροφίες σε μαθητές της γ΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών και μέχρι δύο σε μαθητές της γ' Γυμνασίου του Κολλεγίου Ψυχικού, που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία της τάξης τους (τελικό Γενικό Μέσο Όρο βαθμολογίας Γ΄ Γυμνασίου). 

Όλοι οι μαθητές που θα πληρούν το κριτήριο της αριστείας θα πρέπει να έχουν επιπλέον «εξαιρετική» διαγωγή (με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων, για τους μαθητές της γ’ Γυμνασίου και με συστατική επιστολή της Διεύθυνσης για τους μαθητές της 6ης Δημοτικού).

Οι Υποτροφίες Αριστείας καλύπτουν το 100% των διδάκτρων και συνεχίζουν να χορηγούνται στους μαθητές μέχρι την αποφοίτησή τους, εφόσον συγκαταλέγονται στο 10% των μαθητών με την υψηλότερη βαθμολογία της τάξης τους και έχουν εξαιρετική διαγωγή. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς θα επανεξετάζεται η συνέχιση της υποτροφίας.

Για τις Υποτροφίες Αριστείας δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αίτηση των γονέων. Η χορήγηση της υποτροφίας γίνεται στους πρωτεύσαντες μαθητές, με απόλυτη σειρά επιτυχίας/βαθμολογική κατάταξη.

Όσοι μαθητές δεν θα λάβουν Υποτροφία Αριστείας και, εφόσον οι οικογένειές τους έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες ή αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν αρκετοί επιτυχόντες που θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, δεν θα χορηγηθούν ορισμένες ή και όλες οι Υποτροφίες Αριστείας.