Τα Μαθήματα

ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2023, ΤΡΙΤΗ / 5:30-6:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 140 €

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός αποτελεί έναν τρόπο επικοινωνίας, έκφρασης και εξωτερίκευσης συναισθημάτων, μια μορφή τέχνης που καλλιεργεί το σώμα και το νου καθώς και ένα μέσο σωματικής άσκησης. Επιπροσθέτως, ο χορός διδάσκει το ρυθμό και οτιδήποτε στη ζωή περιέχει ρυθμό. Το μάθημα απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να γνωρίσει χορούς από όλη την Ελλάδα, να χορέψει και να γνωρίσει την μουσικοχορευτική μας παράδοση. Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός βάση επιστημονικών ερευνών συμβάλλει στη βελτίωση της ισορροπίας, της ψυχικής υγείας, της φυσικής κατάστασης, του συντονισμού κινήσεων άνω και κάτω άκρων, καθώς, επίσης, προωθεί τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα. Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα ήθη, τα έθιμα, τον πολιτισμό, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά μας. Αποτελεί το δρόμο για τη συνέχιση και διατήρηση της παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ο κυκλικός χορός μας δείχνει το συμμετοχικό, ομαδικό και κοινωνικό χαρακτήρα του, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό σχέσεις μεταξύ των ατόμων και ενισχύοντας το συλλογικό πνεύμα. Σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες θα επιλέξουμε μερικούς από τους ακόλουθους χορούς ανά περιοχή όπως: νησιώτικοι, κρητικοί, ηπειρώτικοι, μακεδονίτικοι, θρακιώτικοι, ποντιακοί, ακόμα και λαϊκοί χοροί.
Επιστροφή