Επιθυμώ διαφορετική ονομαστική αναφορά στην Έκθεση Δωρεών 2022-2023

Σας ευχαριστούμε θερμά για την απάντηση και τη στήριξή σας στο έργο του Κολλεγίου.

Η ομάδα του Development Office παραμένει στη διάθεσή σας.  

Οικία Darbishire, Κολλέγιο Αθηνών
Στεφάνου Δέλτα 15
154 52 Ψυχικό
Τ: (+30) 210 6798217-8
E: [email protected]