Επιθυμώ διαφορετική ονομαστική αναφορά στην Έκθεση Δωρεών 2021-2022

 

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. Στην περίπτωση που σημειώσετε αλλαγή μόνο στην αναφορά σε μία από τις γλώσσες (Eλληνικά ή Aγγλικά), σημειώνουμε ότι θα ακολουθήσουμε την αρχικά προτεινόμενη ονομαστική αναφορά για την άλλη γλώσσα. 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε σε πεζοκεφαλαία. Εάν είστε απόφοιτος/η σημειώστε έτος αποφοίτησης με ένδειξη γ ή Δ, όπου έχει εφαρμογή.

Παρακαλούμε συμπληρώστε σε πεζοκεφαλαία. Εάν είστε απόφοιτος/η σημειώστε έτος αποφοίτησης με ένδειξη γ ή Δ, όπου έχει εφαρμογή.