-
ΕΝΑΡΞΗ : ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ / 7:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:/μήνα ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 40 €
-
ΕΝΑΡΞΗ : 5/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-6:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 140 €
-
ΕΝΑΡΞΗ : 5/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:30-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
-
ΕΝΑΡΞΗ : 5/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 8:15-9:15 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 140 €
-
ΕΝΑΡΞΗ : 7/2/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
-
ΕΝΑΡΞΗ : 13/2/2024, ΤΡΙΤΗ / 5:30-6:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 140 €