Βιογραφίες
 • Βιογραφίες μεγάλων προσωπικοτήτων από τη Νέα Ακρόπολη
 • Σαν Σήμερα
  Ελληνικό άλμανακ με γεγονότα, βιογραφίες, παγκόσμιεςημέρες, κλπ.
 • Biographical Info
  Γενικές βιογραφίες και ειδικές κατά κατηγορίες και εθνικότητες.
 • Biography.com
  Αναζητήσιμη βάση περισσότερων από 25,000 βιογραφιών με πολλούς συνδέσμους.
 • Distinguished Women
  Βιογραφίες σημαντικών γυναικών: συγγραφέων, παιδαγωγών, επιστημόνων πολιτικών, καλλιτεχνών και άλλων.
 • Eric Weisstein's World of Scientific Biography
  Βιογραφίες επιστημόνων.
 • Famous Artists
  Κατάλογος Αμερικανών καλλιτεχνών (16ος-21ος αι.) με πληροφορίες για τη ζωή και το έργο τους, βιβλιογραφίες, κριτικές, εικόνες, εκθέσεις, μουσεία, πωλήσεις, κλπ.
 • Nobel Laureates
  Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο των βραβευθέντων με το βραβείο Nobel.
 Διασημότητες
 •  MSN-Celebrities
  Νέα, φωτογραφίες και βίντεο διασημοτήτων