2023-2024
Κολλέγιο Ψυχικού - Μουσεία της Ευρώπης (Φλωρεντία)ΘέματαΒιβλιογραφία
Κολλέγιο Ψυχικού - Ιστορικός Όμιλος (Πρέσπες) ΘέματαΒιβλιογραφία
Κολλέγιο Ψυχικού - Μνημεία Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (Δανία)ΘέματαΒιβλιογραφία
Κολλέγιο Ψυχικού - Οικουμενικές Σχέσεις (Γενεύη) Θέματα
Βιβλιογραφία

 

Προηγούμενα Έτη


Κολλέγιο Ψυχικού - Όμιλος Εξόρμηση
Θέματα Βιβλιογραφία
Κολλέγιο Ψυχικού - Όμιλος Γυναικείος Μοναχισμός
ΘέματαΒιβλιογραφία
Κολλέγιο Ψυχικού - Όμιλος Καρδίτσα
ΘέματαΒιβλιογραφία
Κολλέγιο Ψυχικού - Όμιλος Ευρωπαϊκή Συνείδηση, Συνέδριο Βερόνα
ΘέματαΒιβλιογραφία
Κολλέγιο Αθηνών - Όμιλος Μαθηματική Σκέψη
ΘέματαΒιβλιογραφία
Όμιλος Τοπική Ιστορία της ΑθήναςΘέματαΒιβλιογραφία