Το Primary Years Programme (PYP) στο Σχολείο μας ακολουθεί τη φιλοσοφία και τις αξίες έτσι όπως αυτές εκφράζονται στις Δηλώσεις Αποστολής του Κολλεγίου Αθηνών και του Οργανισμού ΙΒ, σεβόμενο παράλληλα το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Το Νηπιαγωγείο μας έλαβε επίσημη πιστοποίηση ως IB World School για το ΡΥΡ τον Μάιο 2022. Για τη βελτιστοποίηση υλοποίησης του Προγράμματος PYP, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα εκπαιδεύεται διαρκώς, με επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Ως IB World School, το Νηπιαγωγείο ανήκει πλέον στην παγκόσμια κοινότητα διακεκριμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεσμεύονται για την καλλιέργεια ανθρώπων που αποκτούν γνώσεις, νοιάζονται, μοιράζονται κοινές αξίες, αντιλαμβάνονται την πολυπολιτισμικότητα και σέβονται τους άλλους.

Η αναγνώριση του ΙΒ πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχουν τα σχολεία μας, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για το Κολλέγιο καθημερινά και ορίζεται από τη Δήλωση Αποστολής μας.

Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης

Ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις, το Νηπιαγωγείο μας τοποθετεί τον μαθητή στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση επιχειρείται µία σφαιρική, ενιαιοποιηµένη και διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, που εναρμονίζεται απόλυτα µε τις εμπειρίες και τα βιώματα της καθημερινής ζωής των παιδιών. Τα παιδιά αποκτούν τη δυνατότητα να συνδέσουν διαφορετικές µεταξύ τους εμπειρίες, να παρατηρήσουν και να πειραματισθούν.

Κάθε ερευνητικό ερώτημα των παιδιών προσεγγίζεται διεπιστημονικά μέσα από όλες τις μαθησιακές περιοχές (Γλώσσα, Μαθηματικά, Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη/Φυσική Αγωγή, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Τέχνες). 

Μαθησιακές Περιοχές

Στο Νηπιαγωγείο μας, οι μαθητές αποκτούν  δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες έχουν σχέση  με το γλωσσικό σύστημα  και την επικοινωνία.  Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη σύνδεση του προφορικού και του γραπτού λόγου μέσω της προσωπικής και κοινωνικής ζωής των μαθητών. 

Όσον αφορά στην ακρόαση και την ομιλία, μέσα από καθημερινές δραστηριότητες, οι μαθητές ενθαρρύνονται να κατανοούν το περιεχόμενο μιας ιστορίας και σταδιακά να αναπτύσσουν τη φωνολογική τους ενημερότητα.  Αντίστοιχα με  τη γραφή και την ανάγνωση και μέσα από τη διδακτική προσέγγιση του αναδυόμενου γραμματισμού, κατανοούν τον κοινωνικό ρόλο της γραφής και προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματα του περιβάλλοντα χώρου με δραστηριότητες που συνδέονται με την πραγματικότητα, είναι αυθεντικές και έχουν νόημα για εκείνους. Επιπλέον, μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν παίζοντας.

Στο Νηπιαγωγείο μας, βασικός  στόχων των Μαθηματικών είναι η ανάπτυξη τρόπων σκέψης που αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά της μαθηματικής επιστήμης. Μέσα από βιωματικές δράσεις και παιγνιώδεις διαδικασίες, οι μαθητές μας οικοδομούν μαθηματικές έννοιες, οι οποίες θέτουν τις βάσεις στην πορεία ανάπτυξης των μαθηματικών εννοιών.

 

Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.  Σκοπός μας είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως ένα άτομο ξεχωριστό με ιδιαίτερες ικανότητες και αξία, να λειτουργούν με αυτονομία, να αποδέχονται τα συναισθήματά τους και να ελέγχουν τον τρόπο έκφρασής τους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.  

Βασικός στόχος των Φυσικών Επιστημών είναι οι μαθητές μας να μάθουν να διερευνούν εμπειρίες και προβλήματα. Παράλληλα, να αντιληφθούν την επιστημονική γνώση ως αποτέλεσμα κοινωνικών πρακτικών που διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες.

Οι μαθητές μας εξοικειώνονται και κατανοούν τις βασικές λειτουργίες ψηφιακών μέσων και εκπαιδευτικών λογισμικών, απαραίτητο εφόδιο της ψηφιακής εποχής του 21ου αιώνα.  Βρίσκονται καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον εξοπλισμένο με διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές, iPads και μια ακουστική βιβλιοθήκη, και χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως εργαλείο διαχείρισης πληροφοριών (Google), ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας (λογισμικά ζωγραφικής, Skype, emails, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, iPads) και ως εργαλείο προγραμματισμού (Bee-bot, Osmo). 

Οι Τέχνες εντάσσονται καθημερινά  στη διδακτική διαδικασία, καθώς αποτελούν τα τελευταία χρόνια σημαντική καινοτομία για την προσχολική εκπαίδευση. Η Μουσική, το Θεατρικό Παιχνίδι, τα Εικαστικά, ο Χορός και η Κίνηση αξιοποιούνται ως μέσα, προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι σε όλες τις μαθησιακές περιοχές.   Μέσα από τις Τέχνες οι μαθητές εξασκούν τις δεξιότητές τους  και  αποκτούν κίνητρα μάθησης. Ενισχύονται και ενθαρρύνονται να είναι καινοτόμοι και να εκφράζουν με μοναδικό τρόπο τις σκέψεις και συναισθήματά τους.

 Στο Βασικό Πρόγραμμα πραγματοποιούμε τα παρακάτω ειδικά μαθήματα από εξειδικευμένους στο κάθε αντικείμενο παιδαγωγούς που καλλιεργούν τους παραπάνω στόχους:

 

Θεατρικό Παιχνίδι

Το Θεατρικό Παιχνίδι συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών μας, μέσα από διάφορους ρόλους που καλούνται οι ίδιοι να αναλάβουν, είτε από την καθημερινότητά τους είτε από το θέμα της τάξης τους. Είναι ένα παιχνίδι που εμπλέκει τα παιδιά με όλες τους τις αισθήσεις. Τα παιχνίδια ρόλων και οι αυτοσχεδιασμοί ενισχύουν τον αυθορμητισμό, τους τρόπους επικοινωνίας, την επαφή με την ομάδα και καλλιεργούν τη συναισθηματική νοημοσύνη.

Μουσικoκινητική Αγωγή

Στο μάθημα της Μουσικοκινητικής Αγωγής, οι μαθητές αναπτύσσουν τον ρυθμό, καλλιεργούν τις εκφραστικές τους ικανότητες, εξοικειώνονται με διαφορετικά είδη μουσικής και συμμετέχουν σε χορωδία και ορχήστρα κρουστών οργάνων.

 Ψυχοκινητική Αγωγή

Στο μάθημα της Ψυχοκινητικής Αγωγής, ενισχύεται ο αντιληπτικός και κινητικός συντονισμός μέσα από παιχνίδια φαντασίας και δημιουργικότητας. Επιπλέον, αναπτύσσεται ο οπτικοκινητικός συγχρονισμός, εξασκείται η ισορροπία (στατική και δυναμική), η αίσθηση του χώρου και του χρόνου, καθώς και η πλευρική κίνηση.

Η εφαρμογή του PYP στο Νηπιαγωγείο μας, προάγει τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, τον ομαδοσυνεργατικό και διερευνητικό τρόπο μάθησης, μέσα από δραστηριότητες που έχουν ως άξονα το παιχνίδι και αναπτύσσουν την ολόπλευρη ανάπτυξη.

1.     Bιωματική μάθηση – Learning by doing

Στόχος μας είναι οδηγήσουμε τους μαθητές μέσα από βιωματικές και διαδραστικές δραστηριότητες (hands-on activities) στην ανακάλυψη της γνώσης. Οι μαθητές στηριζόμενοι σε προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες, οικοδομούν σταδιακά τη νέα γνώση. Μέσα από την παρατήρηση, θέτουν τα δικά τους ερωτήματα, διαμορφώνουν προτάσεις με σκοπό να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους, τις υλοποιούν και τελικά αξιολογούν αυτό που έμαθαν.

2.     Oμαδοσυνεργατική μάθηση 

Κατά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Μέσα από την ανταλλαγή ιδεών, εξασκούν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και αναπτύσσουν ικανότητες συνεργασίας, ανάληψης πρωτοβουλιών, επικοινωνίας και θετικής εικόνας εαυτού. Για τον λόγο αυτό, κάθε τάξη είναι οργανωμένη σε κέντρα μάθησης, στα οποία οι μαθητές σε ομάδες μπορούν να πειραματισθούν, να συνεργασθούν και να αλληλεπιδράσουν. Τέλος, μυούνται σε δημοκρατικές διαδικασίες και αναπτύσσουν την αξία της αποδοχής και του σεβασμού.

3.     Διερευνητική διαδικασία

Καθημερινά μέσα από τον σχεδιασμό ανοιχτών δραστηριοτήτων δίνονται αφορμές στους μαθητές να ικανοποιούν την έμφυτη περιέργειά τους για διερεύνηση. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να ρωτούν και να προβληματίζονται, να παρατηρούν και να συλλέγουν δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια καλούνται να επεξεργασθούν, να ερμηνεύσουν και στο τέλος να παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους.  Με αυτόν τον τρόπο μυούνται στις βασικές δεξιότητες της ερευνητικής διαδικασίας και μαθαίνουν σταδιακά να υλοποιούν πιο συστηματικές διερευνήσεις.

4.   Oλόπλευρη ανάπτυξη

Στο Νηπιαγωγείο μας δίνεται έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη, μέσα από την καλλιέργεια των χαρακτηριστικών του Προφίλ του μαθητή και την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων επικοινωνίας, σκέψης, έρευνας και αυτοδιαχείρισης. Μέσα από τις δράσεις των ειδικών προγραμμάτων, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Βασικού Προγράμματος, υποστηρίζεται και ενισχύεται το Προφίλ του μαθητή. 

5. Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας είναι εμπλουτισμένο με ειδικά προγράμματα που ενισχύουν στον μέγιστο βαθμό τις δεξιότητες, τις αξίες, τις στάσεις καθώς και την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών.

Μαθήματα

Το ακρωνύμιο STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) αναφέρεται στον ολοκληρωμένο και ενοποιημένο σχεδιασμό της διδασκαλίας των επιμέρους τομέων του. Το Νηπιαγωγείο μας ακολουθώντας την παγκόσμια τάση υιοθετεί την προσέγγιση αυτή στο ακαδημαϊκό του πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί  ακολουθώντας την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ενισχύουν τους μαθητές να αναπτύξουν στον μέγιστο βαθμό τη δημιουργικότητά τους, τη φαντασία, την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα να επιλύουν προβλήματα. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

  • Τίθεται ένα ερώτημα-προβληματισμός από τους μαθητές ή τους εκπαιδευτικούς.
  • Προτείνονται ιδέες για την επίλυση του προβλήματος και επιλέγεται η καλύτερη.
  • Οι μαθητές σχεδιάζουν την πρότασή τους, επιλέγουν και  οργανώνουν τα υλικά τους.
  • Οι μαθητές ακολουθώντας το σχέδιό τους κατασκευάζουν την ιδέα τους, δοκιμάζουν αν λειτουργεί και αν χρειαστεί την αναπροσαρμόζουν μέχρι να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
  • Οι μαθητές παρουσιάζουν την κατασκευή τους στην υπόλοιπη ομάδα.

Η καλλιέργεια των ηθικών αξιών αναπτύσσεται στους μαθητές μας μέσω των προτύπων στάσης και συμπεριφοράς που λαμβάνουν από τους ενήλικες (γονείς και εκπαιδευτικούς) καθώς και μέσω της διδασκαλίας αυτών. Με το πρόγραμμα του Honor Code, πραγματοποιείται η ένταξη των ηθικών αξιών στη σχολική καθημερινότητα. Συγκεκριμένα, μέσα από βιωματικές δράσεις οι μαθητές ευαισθητοποιούνται για την αξία της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ευγνωμοσύνης, του σεβασμού στον εαυτό μας (σωματική και ψυχική υγεία), τον σεβασμό στους άλλους, τη διαφορετικότητα και τον σεβασμό στα ζώα και το περιβάλλον. 

Το πρόγραμμα Artist of the Month δίνει την ευκαιρία στους μαθητές μας να έλθουν σε επαφή με σημαντικούς καλλιτέχνες, να γνωρίσουν το έργο τους, να εμπνευσθούν από την τέχνη τους και να δημιουργήσουν έργα «με τα δικά τους μάτια».

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους στην ομάδα τους. Με αυτόν τον τρόπο, οργανώνουν τις πληροφορίες που θέλουν να επικοινωνήσουν, αναπτύσσουν δεξιότητες παρουσίασης, μαθαίνουν να παρακολουθούν μία παρουσίαση και να διατυπώνουν εύστοχες ερωτήσεις στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 


Η Βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου  μας αποτελεί ένα μοναδικό περιβάλλον γνώσης, καθώς με τη συλλογή της και τα προγράμματά της αναπτύσσει τη Φιλαναγνωσία και τις δεξιοτήτες επικοινωνίας και έρευνας. Επίσης, προάγει την έννοια της διαπολιτισμικότητας, καθώς δίνει την ευκαιρία στους μαθητές, μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου, να γνωρίσουν τον κόσμο και να εκφρασθούν.

Στόχος της είναι οι μαθητές μας να εξοικειωθούν με το ελεύθερο ανάγνωσμα, να οξύνουν την κριτική τους ικανότητα και να αναπτύξουν τη φαντασία τους. 

Η Βιβλιοθήκη είναι μέρος του παιδαγωγικού - εκπαιδευτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου και  είναι ενταγμένη στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθητών. Λειτουργεί καθημερινά για τους μαθητές και το προσωπικό και προσφέρει τη δυνατότητα δανεισμού.  Κατά την ώρα της Βιβλιοθήκης,  πραγματοποιείται από τη βιβλιοθηκονόμο ανάγνωση ή αφήγηση παραμυθιού. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω των ειδικών δράσεων, οι μαθητές έρχονται σε επαφή και εξοικειώνονται με όλες τις μορφές του λόγου (γραπτού ή προφορικού), τόσο στην ελληνική όσο και την αγγλική γλώσσα. Επίσης, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιλεγμένες δραστηριότητες βασισμένες στη διαθεματικότητα, όπως και παρουσιάσεις από άτομα του χώρου του βιβλίου (συγγραφείς, εικονογράφοι κ.ά.), που στοχεύουν στη δημιουργία μελλοντικών βιβλιόφιλων. Με το πρόγραμμα «Βιβλιοπαιχνίδια» που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να εμπλακούν και εκείνοι σε μηνιαία βάση στην υποστήριξη της φιλαναγνωσίας, ενώ παράλληλα οι μαθητές εισάγονται πιο ενεργά στην ερευνητική διαδικασία.

Για τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η υπεύθυνη βιβλιοθηκονόμος συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων καθώς και με την PYP Coordinator και συμμετέχει στον σχεδιασμό των Διαθεματικών Ενοτήτων Έρευνας.

Κάθε μαθητής του Νηπιαγωγείου μας έχει το δικό του Ημερολόγιο Βιβλιοθήκης, το εξώφυλλο του οποίου είναι ζωγραφισμένο από τον ίδιο. Σε αυτό, καταγράφει τα βιβλία που έχει δανειστεί κατά το διάστημα φοίτησής του στο Νηπιαγωγείο και υλοποιεί τη σχετική προτεινόμενη δραστηριότητα.

 

 Φιλαναγνωσία

Στη Βιβλιοθήκη πραγματοποιείται το μάθημα της Φιλαναγνωσίας για τα τμήματα του Νηπίου. Η ώρα της Φιλαναγνωσίας αποτελεί μία ευχάριστη ώρα για τους μαθητές, οι οποίοι, παράλληλα με το ελεύθερο ανάγνωσμα, εξοικειώνονται με την ερευνητική δραστηριότητα, προσαρμοσμένη φυσικά στην ηλικία και τις ικανότητές τους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές του Νηπίου εξοικειώνονται με τον τρόπο που είναι δομημένη η συλλογή της Βιβλιοθήκης και τα βήματα που ακολουθούμε για να αναζητήσουμε και εν συνεχεία να αξιολογήσουμε πληροφορίες, τόσο στις έντυπες, όσο και στις ηλεκτρονικές πηγές. Ανάλογα με το υπό μελέτη θέμα της τάξης τους, οι μαθητές μας αναζητούν πληροφορίες μόνοι τους στα βιβλία, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες κριτικής σκέψης αλλά και κοινωνικές δεξιότητες, καθώς καλούνται να συνεργασθούν με τους συμμαθητές τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της διδακτικής περιόδου, οι μαθητές μας εξοικειώνονται  επίσης με τα στοιχεία που εντοπίζονται στο εξώφυλλο ενός βιβλίου και λοιπά βιβλιογραφικά στοιχεία, πραγματοποιούν ασκήσεις κατανόησης περιεχομένου και χρησιμοποιούν τις ψηφιακές πηγές στις οποίες έχει πρόσβαση η Βιβλιοθήκη.

Βιβλιοθήκη «Χαράλαμπος Βελλής» 

6.      Το παιχνίδι

Το παιχνίδι είναι μία κυρίαρχη δραστηριότητα που καθορίζει την ανάπτυξη του παιδιού και παίζει σημαντικό ρόλο στη γνωστική, σωματική, κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξή του. Μέσα από δυναμικά και αυθεντικά περιβάλλοντα, που προωθούν το παιχνίδι και τη σχέση του με άλλους ανθρώπους, το παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο, εξερευνά και πειραματίζεται.

 

IB Programmes Director: Ελένη Βασιλείου     Συντονίστρια ΡΥΡ:  Ζωή Λουσίδου