Το τμήμα Αχιβάδα ερευνά την αρχιτεκτονική και τις τέχνες

Φεβ 18, 2022
Στο πλαίσιο της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πώς εκφραζόμαστε», οι μαθητές του τμήματος «Αχιβάδα» συνομίλησαν με γονέα - αρχιτέκτονα της τάξης τους, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Συγκεκριμένα, οι μαθητές έγιναν ερευνητές/ inquirers και θέλησαν να μάθουν πώς συνδέεται η αρχιτεκτονική με την τέχνη και τι άλλες μορφές τέχνης υπάρχουν. Η γονέας-αρχιτέκτονας, μας παρουσίασε ppt με διάσημους αρχιτέκτονες, καθώς και μερικά από τα πιο φημισμένα τους έργα.
Την ευχαριστούμε θερμά!
Επιστροφή