Το τμήμα Ιππόκαμπος ερευνά την Κοινότητα και τα επαγγέλματα

Δεκ 6, 2021

Στο πλαίσιο επεξεργασίας της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πώς οργανώνουμε τον εαυτό μας», οι μαθητές του τμήματος «Ιππόκαμπος» συνομίλησαν μέσω Microsoft Teams με γονείς του τμήματος, ο οποίοι παρουσίασαν τα επαγγέλματα τους και τον ρόλο τους στην κοινότητα. Συγκεκριμένα, μας μίλησαν για το επάγγελμα του οδοντιάτρου, του ιδιοκτήτη βιοτεχνίας ρούχων και καταστημάτων ένδυσης και της φαρμακοποιού.  Οι μαθητές μέσω της παραπάνω διαδικασίας εξάσκησαν τις Κοινωνικές δεξιότητες (Social skills) και τις Δεξιότητες επικοινωνίας (Communication skills) και λύθηκαν οι απορίες τους σχετικά με τα καθημερινά καθήκοντα αυτών των επαγγελμάτων. 

Τους ευχαριστούμε θερμά!

Επιστροφή