Τα Κοχύλια ερευνούν την Κοινότητα και τα επαγγέλματα

Δεκ 1, 2021
Στο πλαίσιο επεξεργασίας της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πώς οργανώνουμε τον εαυτό μας», οι μαθητές του τμήματος «Κοχύλι» συνομίλησαν,μέσω Microsoft Teams, με γονείς, οι οποίοι παρουσίασαν τα επαγγέλματα και το ρόλο τους στην κοινότητα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές μέσα από την παραπάνω διαδικασία εξάσκησαν τις κοινωνικές δεξιότητες (Social skills) και τις δεξιότητες επικοινωνίας (Communication skills). Θέλησαν να μάθουν περισσότερα για τα επαγγέλματα του αρχιτέκτονα, του παιδο-οφθαλμιάτρου και του οδοντιάτρου. Στη συνέχεια, οι γονείς χρησιμοποιώντας κατάλληλο οπτικό υλικό απάντησαν σε ερωτήματα που έθεσαν οι μαθητές για την προσφορά τους στην κοινότητα. 
Τους ευχαριστούμε θερμά!  

Επιστροφή