Τα Νέα μας

Το Κολλέγιο ολοκλήρωσε με επιτυχία την αξιολόγηση του ΜΥΡ

Οκτ 24, 2023

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι οι πρόσφατες επισκέψεις αξιολόγησης για το πρόγραμμα Middle Years Programme (MYP) του International Baccalaureate στο Κολλέγιο Αθηνών και στο Κολλέγιο Ψυχικού ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Οι επισκέψεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης που διασφαλίζει ότι τηρούνται τα πρότυπα και οι πρακτικές ενός Παγκόσμιου Σχολείου IB, αναγνωρίζει τα επιτεύγματα και παρέχει προτάσεις για περαιτέρω εξέλιξη.

Υψηλά καταρτισμένοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί και ηγετικά στελέχη από άλλα Παγκόσμια Σχολεία ΙΒ, επισκέφθηκαν το Σχολείο μας διαδικτυακά στις 18-20 Οκτωβρίου για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους, παρακολούθησαν μαθήματα και συμμετείχαν σε συζητήσεις με τη Διεύθυνση και τη Διοίκηση του Σχολείου, τις παιδαγωγικές ηγετικές ομάδες, τους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό, τους μαθητές, τους γονείς και τους κηδεμόνες. Η πολύτιμη ανατροφοδότηση και οι γνώσεις που συγκεντρώθηκαν από αυτές τις συζητήσεις θα συμβάλουν σημαντικά στις προσπάθειες του Σχολείου μας για συνεχή βελτίωση.

Η επιτυχία των πρόσφατων επισκέψεων αξιολόγησης αποδεικνύει τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση της εξαιρετικής εκπαιδευτικής μας κοινότητας. Ευχαριστούμε ειλικρινά όλους τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό για την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία τους καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της σημαντικής διαδικασίας.

Σημειώνεται πως το Κολλέγιο Αθηνών και το Κολλέγιο Ψυχικού έχουν πιστοποιηθεί με επιτυχία ως Παγκόσμια Σχολεία MYP του ΙΒ από τις αρχές του 2019. Και τα δύο σχολεία αποτελούν μέρος μιας παγκόσμιας κοινότητας άνω των 5.000 σχολείων που υλοποιούν προγράμματα ΙΒ στο πλαίσιο των σπουδών τους από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο (Primary Years Programme – PYP, Middle Years Programme – MYP, and Diploma Programme – DP) και καλλιεργούν ευαισθητοποιημένους νέους ανθρώπους που αποκτούν γνώσεις, μοιράζονται κοινές αξίες, αντιλαμβάνονται την πολυπολιτισμικότητα και σέβονται τους άλλους.

Η αναγνώριση από το ΙΒ πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχουν τα σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για το Κολλέγιο καθημερινά και ορίζεται από τη Δήλωση Αποστολής μας.

Επιστροφή