Διακρίσεις

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2008-2009

Ο Κιτρομηλίδης Μιχαήλ(4ος), ο Παππέλης Κωνσταντίνος (6ος – πρώτος αναπληρωματικός) και ο Μαυρογορδάτος Θεμιστοκλής (8ος - τρίτος αναπληρωματικός) μαθητές του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών πρώτευσαν μετά από τις δυο φάσεις του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής και είναι μέλη της Εθνικής μας Ομάδας Φυσικής που θα συμμετάσχει στην 40η Ολυμπιάδα Φυσικής στο Μεξικό (Merida, Yucatan 12 – 19 Ιουλίου 2009).

Επιστροφή