Οι Διευθύνσεις των Λυκείων αποτελούνται από τους Διευθυντές, τους Αναπληρωτές Διευθυντές και τους Υποδιευθυντές. Αποτελούν τα συλλογικά όργανα διοίκησης των σχολικών μονάδων και έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σε αυτές, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων.

Διεύθυνση Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

Διευθυντής: Χρίστος Κωνσταντόπουλος

Αναπληρωτής Διευθυντής: Νικόλαος Καλογεράς

Υποδιευθύντρια: Νεκταρία Παπαϊωάννου

Διεύθυνση Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

Διευθυντής: Παναγιώτης Γιαννουλάτος

Αναπληρωτής Διευθυντής: Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος

Υποδιευθύντρια: Αθανασία Αναγνώστου

IB Coordinator: Αντώνιος Αποστόλου

Deputy IB Coordinator: Εύβοια Καϊναδά


International Baccalaureate Coordinator

Ο Coordinator του Προγράμματος International Baccalaureate έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο και για την εφαρμογή των θεσμών και της φιλοσοφίας του Προγράμματος ΙΒ, καθώς και για τον προγραμματισμό των μαθημάτων του International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP).