Οι Διευθύνσεις των Λυκείων αποτελούνται από τους Διευθυντές, τους Αναπληρωτές Διευθυντές και τους Υποδιευθυντές. Αποτελούν τα συλλογικά όργανα διοίκησης των σχολικών μονάδων και έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σε αυτές, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων.

Διεύθυνση Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών/Διευθυντής Λυκείου: Χρίστος Κωνσταντόπουλος

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Νεκταρία Παπαϊωάννου

Υποδιευθυντής: Γεώργιος Καραμπάτης

Διεύθυνση Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

Συντονιστής Κολλεγίου Ψυχικού/Διευθυντής Λυκείου: Παναγιώτης Γιαννουλάτος

Αναπληρωτής Διευθυντής: Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος

Υποδιευθύντρια: Αθανασία Αναγνώστου

IB DP Head: Ελένη Βασιλείου

IB DP Coordinator: Αντώνιος Αποστόλου

Deputy IB DP Coordinator: Εύβοια Καϊναδά