Διακρίσεις

25ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής 2012-2013 Αποτελέσματα Λυκείου

Επιτυχόντες του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού στη β΄ φάση του 25ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής:

A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Δαβαράκης Θεόδωρος

Λυμπερόπουλος Παναγιώτης

 

 Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οικονόμου Μιχαήλ

Σακελλαρίου Βασίλειος

 

ΙΒ1

Λως Δημήτριος

Ο μαθητής του ΙΒ1 Δημήτριος Λως κατέλαβε τη 2η θέση πανελλαδικά. 

 

Επιτυχόντες του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού στη γ΄ φάση του 25ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής:

Ο μαθητής του ΙΒ1 Κολλεγίου Ψυχικού Δημήτριος Λως κατετάγη στη 2η θέση πανελλαδικά στη γ΄ φάση του 25ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής. Ο μαθητής Δημήτριος Λως μαζί με το μαθητή της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Βασίλειο Σακελλαρίου, που επίσης διακρίθηκε στη γ΄ φάση του Διαγωνισμού, θα συμμετάσχουν σε Camp προετοιμασίας για τη συγκρότηση των Εθνικών ομάδων Πληροφορικής, που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013. 

 

Επιστροφή