Διακρίσεις

Διακρίσεις μαθητών Γυμνασίου Κ.Ψ. στον 29ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής

Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού Καλόφωνος Γεώργιος και Καλογερόπουλος Παναγιώτης καθώς και ο Τυροβολάς Ανδρέας, προκρίθηκαν από την Α΄ στη Β΄ Φάση του 29ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής που διοργανώνεται από την Ε.Π.Υ (Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εν συνεχεία, ο μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου Τυροβολάς Ανδρέας προκρίθηκε από τη Β΄ στη Γ΄ Φάση του Διαγωνισμού.

Ο μαθητής Τυροβολάς Ανδρέας με τη λήξη των τριών φάσεων του διαγωνισμού, προκρίθηκε για να συμμετάσχει σε Camp Προετοιμασίας για τη συγκρότηση Εθνικών Ομάδων Πληροφορικής (Μάιος 2017) στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ ανάμεσα σε μαθητές Γυμνασίων από όλη την Ελλάδα. Η Α΄ Φάση και η Β΄ Φάση του Διαγωνισμού διεξήχθη μέσω διαδικτύου ενώ η Γ΄ Φάση διεξήχθη τον Απρίλιο 2017 σε εργαστήρια του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η /Υ του Ε.Μ.Π.

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας.

Επιστροφή