Διακρίσεις

Βραβείο Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2017-2018 εις μνήμην Μποδοσάκη Αθανασιάδη

Mε απόφασή του της 12ης Ιουνίου 2018, ο Σύλλογος Διδασκόντων του
Γυμνασίου  απένειμε  το  Βραβείο  του  Γυμνασίου  για  το  σχολικό  έτος
2017-2018  εις  μνήμην  Μποδοσάκη  Αθανασιάδη,  στον  μαθητή  Aνδρέα
Ροδόπουλο της Γ΄ Γυμνασίου.
 
 
 
Η Διεύθυνση του Γυμνασίου
Επιστροφή