Ελένη Βασιλείου

Ελένη Βασιλείου

Διευθύντρια Προγραμμάτων ΙΒ

Η Ελένη Βασιλείου σπούδασε Αγγλική Φιλολογία και Λογοτεχνία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο London School of Economics (MSc Econ in European Studies). Είναι κάτοχος του Certificate of International School Leadership του Principals’ Training Center και γνωρίζει τέσσερις γλώσσες. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης, έχει θητεύσει σε υψηλές θέσεις ευθύνης, και κατέχει σημαντική εμπειρία, σε διεθνές επίπεδο, στον χώρο του International Baccalaureate (IB). Μεταξύ των ρόλων που έχει αναλάβει εκπροσωπώντας τον Οργανισμό συγκαταλέγονται αυτοί του Συμβούλου για την εφαρμογή των ΙΒ προγραμμάτων, του επικεφαλής ομάδων εργασίας για τη διαδικασία πιστοποίησης και επαναξιολόγησης ΙΒ σχολείων αλλά και της επιμορφώτριας ενηλίκων με εξειδίκευση στα ΙΒ προγράμματα. Ως IB School Services Lead Educator, η κα Βασιλείου έχει συνεισφέρει στον σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή πρωτοβουλιών του Οργανισμού για τη βελτίωση των υπηρεσιών του προς τα σχολεία ευθύνης του. Έχει, επίσης, κληθεί να συμμετάσχει σε επιτροπές αναθεώρησης των παγκόσμιων προτύπων αξιολόγησης των ΙΒ σχολείων και του oδηγού σπουδών στο ΜΥΡ και έχει συμβάλλει στον σχεδιασμό διαδικασιών και διαύλων επικοινωνίας για την αποτελεσματικότερη συνεργασία της ευρύτερης ΙΒ κοινότητας. 


Επιστροφή