Δημήτριος Σιαμόπουλος

Δημήτριος Σιαμόπουλος

Διευθυντής

Ο Δημήτριος Σιαμόπουλος είναι Εκπαιδευτικός Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός (ΑΣΠΕΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ), πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΕΚΠΑ και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Ηγεσία και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός Α’ βάθμιας εκπαίδευσης σε δημόσια και ιδιωτικά Σχολεία και είναι εκπαιδευτικός του Κολλεγίου Ψυχικού από το 1986. Έχει διατελέσει Διοικητής του Γ.Ν. Λειβαδιάς (2005-2007) και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (2007-2009). Από το 2016 έως σήμερα είναι Διευθυντής του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού.


Επιστροφή