Για να διατηρήσουμε ζωντανό το στοιχείο της παράδοσης και να μην χάσουν οι μαθητές μας την επαφή με την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, μαθαίνουν παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς και συμμετέχουν σε επιδείξεις, παραστάσεις και διεθνή συνέδρια. Η διδασκαλία των Παραδοσιακών Ελληνικών Χορών γίνεται από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΕΙ.