Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα ""Η φωνή του Εκπαιδευτικού""

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλίνες

Επιμορφωτική ημερίδα για τους καθηγητές-καθηγήτριες Φ.Α.  Δ/θμιας Εκπ/σης με θέμα ""Η φωνή του Εκπαιδευτικού"".

Load more comments
Comment by from