Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα ""Ο κλασσικός Αθλητισμός στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο""

Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης

Επιμορφωτική ημερίδα για τους καθηγητές-καθηγήτριες Φ.Α.  Δ/θμιας Εκπ/σης με θέμα ""Ο κλασσικός Αθλητισμός στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο"".

Load more comments
Comment by from