Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων 2022

Νοε 5, 2021

Προς

τους γονείς των μαθητών και μαθητριών  Γ΄ τάξης
του Γενικού Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού

Αγαπητοί γονείς,

Επισυνάπτεται το με αριθμό πρωτ. 141496/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Με εκτίμηση,

Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού

Επιστροφή