ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ_ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σεπ 29, 2021

Ψυχικό, 28 Σεπτεμβρίου 2021

 

Αγαπητοί γονείς,                                                        

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι κηδεμόνες των μαθητών που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται, σύμφωνα με τη συνημμένη ΚΥΑ, θα πρέπει να υποβάλουν στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Παρασκευή 1-10-2021 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και τα προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα ΚΥΑ έγγραφα σε σφραγισμένο φάκελο). Τα προβλεπόμενα έγγραφα περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της προαναφερθείσας ΚΥΑ.

 

Με εκτίμηση,

Νικολέτα Κανελλή

Διευθύντρια Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού

Επιστροφή