Ανακοίνωση για τις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες Γυμνασίου - Λυκείου

Σεπ 22, 2021

Σας ενημερώνουμε ότι από 27/9 έως 8/10, θα πραγματοποιηθούν οι επιλογές των μαθητών και μαθητριών για τις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

 

ΑΘΛΗΜΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΦΥΛΟ

ΛΥΚΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

BASKET

ΛΗΜΝΑΙΟΣ Κ.

Α

K.A. 30/9 15:30-17:00

K.Ψ. 1/10 15:30-17:00

Κ.Α. 28/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 29/9 14:45-16:15

 

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Γ.

Α

 

 

Κ.Α. 27/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 4/10 15:30-17:00

ΤΕΛΑΚΗΣ Κ.

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Γ.

Κ

Κ.Α. 8/10 15:30-17:00

Κ.Ψ. 1/10 15:30-17:00

Κ.Α.6/10 14:45-16:15

Κ.Ψ. 29/9 14:45-16:15

Κ.Α. 5/10 15:30-17:00

Κ.Ψ. 28/9 15:30-17:00

VOLLEY

ΣΑΝΙΩΤΗΣ Σ.

Κ

Κ.Α. 7/10 15:30-17:00

Κ.Ψ. 30/9 15:30-17:00

 

 

ΣΑΝΙΩΤΗΣ Σ.

Α

 

Κ.Α. 2/10 12:45-14:00

Κ.Ψ. 30/9 15:30-17:00

Κ.Α. 2/10 12:45-14:00

Κ.Ψ. 30/9 15:30-17:00

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Μ.

Α

Κ.Α 5/10 15:30-17:00

Κ.Ψ. 28/9 15:30-17:00

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Μ.

Κ

 

Κ.Α. 8/10 15:30-17:00

Κ.Ψ. 1/10 15:30-17:00

 

ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.

Κ

Κ.Α 27/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 4/10 15:30-17:00

 

 

FOOTBALL

ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ Α.

Α

Κ.Α. 29/9 14:45-16:15

Κ.Ψ. 1/10 15:30-17:00

 

 

ΠΗΔΟΥΛΑΣ Π.

Α

 

Κ.Α. 5/10 15:30-17:00

Κ.Ψ. 28/9 15:30-17:00

Κ.Α. 4/10 15:30-17:00

Κ.Ψ. 27/9 15:30-17:00

 

ΠΗΔΟΥΛΑΣ Π.

Κ

Κ.Α. 29/9 14:45-16:15

Κ.Ψ. 1/10 15:30-17:00

Κ.Α. 29/9 14:45-16:15

Κ.Ψ. 1/10 15:30-17:00

Κ.Α. 29/9 14:45-16:15

Κ.Ψ. 1/10 15:30-17:00

SWIMMING

ΑΤΖΕΜΙΑΝ Δ.

ΜΟΣΧΟΣ Β.

Α Κ

Κ.Α 29/9 14:45-16:15

Κ.Ψ. 30/9 15:30-17:00

Κ.Α 29/9 14:45-16:15

Κ.Ψ. 30/9 15:30-17:00

Κ.Α 29/9 14:45-16:15

Κ.Ψ. 30/9 15:30-17:00

ΣΤΙΒΟΣ

ΓΚΑΒΕΡΑΣ Β. (Ρίψεις)

 

Α Κ

Κ.Α. – Κ.Ψ.

1/10 15:30-17:00

Κ.Α. – Κ.Ψ.

1/10 15:30-17:00

Κ.Α. – Κ.Ψ.

1/10 15:30-17:00

ΤΟΜΑΡΑΣ Μ. (Ύψος)

Α Κ

Κ.Α. 28/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 30/9 15:30-17:00

Κ.Α. 28/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 30/9 15:30-17:00

Κ.Α. 28/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 30/9 15:30-17:00

ΓΕΩΡΓΑΣ Ν. (Ταχύτητες)

ΚΑΤΣΙΝΕΛΗ Φ.

(Εμπόδια/Άλματα)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι. (Αντοχή)

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Μ. (Αντοχή)

Α Κ

Κ.Α. 27/9, 29/9, 1/10 , 5/10, 7/10

Κ.Ψ. 28/9, 30/9, 4/10, 6/10, 8/10

15:30-17:00

Κ.Α. 27/9, 29/9, 1/10 , 5/10, 7/10

Κ.Ψ. 28/9, 30/9, 4/10, 6/10, 8/10

15:30-17:00

Κ.Α. 27/9, 29/9, 1/10 , 5/10, 7/10

Κ.Ψ. 28/9, 30/9, 4/10, 6/10, 8/10

15:30-17:00

ΤΕΝΙΣ

ΧΙΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣ Λ.

 

Α Κ

Κ.Α. 8/10 15:30-17:00

Κ.Ψ. 1/10 15:30-17:00

Κ.Α. 8/10 15:30-17:00

Κ.Ψ. 1/10 15:30-17:00

Κ.Α. 8/10 15:30-17:00

Κ.Ψ. 1/10 15:30-17:00

ΠΑΡ. ΧΟΡΟΙ

ΜΑΡΟΥΛΗ Ε.

Α Κ

Κ.Α. 27/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 30/9 15:30-17:00

Κ.Α. 27/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 30/9 15:30-17:00

Κ.Α. 27/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 30/9 15:30-17:00

  • Το παραπάνω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων. Η αποχώρηση των μαθητών-μαθητριών, μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, θα γίνει με ευθύνη των Γονέων/Κηδεμόνων.

  • Οι μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου μπορούν να επιλέξουν 2 ατομικά και 1 ομαδικό Αγώνισμα, για να συμμετέχουν στις προπονήσεις.

  • Σας διευκρινίζουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να συμμετέχουν σε Αγωνιστικό επίπεδο ως εξής:  Στο Α.Σ.Ι.Σ. (Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων) σε 1 ομαδικό Αγώνισμα (εκτός χειροσφαίρισης) και σε όλα τα ατομικά της βαθμίδας τους και όσον αφορά   τους Αγώνες του Υπουργείου  Παιδείας, μπορούν να Αγωνιστούν σε  1 ομαδικό και 1 ατομικό και στο Δρόμο σε Ανώμαλο Έδαφος, (εφόσον θα επιτραπεί η Αγωνιστική δραστηριότητα την φετινή σχολική χρονιά και σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ε.Ο.Δ.Υ.).

Μετά την παραπάνω διαδικασία επιλογής  και εφόσον ο μαθητής -μαθήτρια έχει επιλεγεί, ο προπονητής  παραδίδει αίτηση των αντιπροσωπευτικών ομάδων και ο μαθητής-τρια καλείται να την επιστρέψει, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή του στην ομάδα. Η προσκόμιση της αίτησης, συνοδευόμενη από  Ιατρική βεβαίωση (ισχύει για ένα έτος) και δύο (2) φωτογραφίες, πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής. (Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και υπογραφής του ΑΔΥΜ και της Ιατρικής Βεβαίωσης έως και την Α΄ Λυκείου είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι ή καρδιολόγοι.  Για τις Β΄ και Γ΄ Γενικού Λυκείου καθώς και για τα δύο έτη του IBDP, οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και υπογραφής της Ιατρικής Βεβαίωσης είναι παθολόγοι ή καρδιολόγοι). 

  • Οι μαθητές και μαθήτριες των Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Γυμνασίων - Λυκείων, που επιθυμούν να χρησιμοποιούν λεωφορεία (Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή), θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση και να την παραδώσουν στο Γραφείο Κίνησης. Για την ημέρα έναρξης των απογευματινών λεωφορείων θα ενημερωθείτε.  Δε θα επιτραπεί η χρήση  των λεωφορείων, χωρίς την προσκόμιση της αντίστοιχης αίτησης. Δευτέρα και Τετάρτη δεν υπάρχουν λεωφορεία.  Το Σάββατο η μετακίνηση προς και από το Σχολείο (Campus Ψυχικού) θα γίνεται με ευθύνη των Γονέων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε από τη Γραμματεία Φυσικής Αγωγής (210-6743880) και από το Διασχολικό Συντονιστή Εξωσχολικού Αγωνιστικού Προγράμματος  κ. Θοδωρή Γραμματικόπουλο (210-6798333).

* Για οποιαδήποτε αλλαγή – διαφοροποίηση του προγράμματος λόγω έκτακτων υγειονομικών συνθηκών θα ενημερωθείτε άμεσα.

* θα τηρηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. για τα αθλήματα (ομαδικά – ατομικά) και (κλειστού – ανοικτού χώρου)

ΠΡΟΣΟΧΗ – Οδηγίες για την ημέρα Επιλογής

Κατά την ημέρα επιλογής τα παιδιά θα προσέλθουν με μάσκα και με self-test που θα πραγματοποιηθεί παρουσία των προπονητών.  Τα παιδιά που δεν θα έχουν μαζί τους το self-test, δε θα συμμετέχουν στην επιλογή. Εξαιρούνται οι πλήρως εμβολιασμένοι & όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ.

Οδηγίες για την Έναρξη των Αντιπροσωπευτικών Ομάδων

Από τα παρακάτω εξαιρούνται οι πλήρως εμβολιασμένοι

& όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ.

 

 

Αθλητές-Αθλήτριες Α’ έως και Γ’ Γυμνασίου

 

 

Ατομικά Αθλήματα: Θα διενεργούνται δύο self-test την εβδομάδα κατά την πρώτη ημέρα προπόνησης και τρεις ημέρες μετά. Το self-test θα πραγματοποιείται παρουσία των προπονητών με την άφιξη των αθλητών στο Στάδιο Στεφάνου Δέλτα και στις υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να έχουν μαζί τους το self-test. Όσα παιδιά δεν έχουν μαζί τους self-test για να το πραγματοποιήσουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα αποκλείονται από την προπόνηση.

 

Κολύμβηση: Θα διενεργούνται δύο self-test την εβδομάδα κατά την πρώτη ημέρα προπόνησης και τρεις ημέρες μετά. Το self-test θα πραγματοποιείται παρουσία των προπονητών με την άφιξη των αθλητών στο κολυμβητήριο. Οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να έχουν μαζί τους το self-test. Όσα παιδιά δεν έχουν μαζί τους self-test για να το πραγματοποιήσουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα αποκλείονται από την προπόνηση.

 

Ομαδικά Αθλήματα: Θα διενεργούνται ένα rapid-test την εβδομάδα και ένα self-test την εβδομάδα παρουσία των προπονητών. Οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να έχουν μαζί τους το self-test. Όσα παιδιά δεν προσκομίσουν το rapid-test ή δεν έχουν μαζί τους self-test για να το πραγματοποιήσουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα αποκλείονται από την προπόνηση.

 

 

Αθλητές-Αθλήτριες Α’ έως και Γ’ Λυκείου

 

 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ: Για τη συμμετοχή στις προπονήσεις απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης προγραμματισμού διεξαγωγής Α’ δόσης εμβολιασμού ή Β’ δόσης εμβολιασμού

 

Ατομικά Αθλήματα: Θα διενεργούνται ένα rapid-test την εβδομάδα και ένα self-test την εβδομάδα παρουσία των προπονητών. Το self-test θα πραγματοποιείται παρουσία των προπονητών κατά την άφιξη των αθλητών. Οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να έχουν μαζί τους το self-test. Όσα παιδιά δεν προσκομίσουν το rapid-test ή δεν έχουν μαζί τους self-test για να το πραγματοποιήσουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα αποκλείονται από την προπόνηση.

 

Κολύμβηση: Θα διενεργούνται ένα rapid-test την εβδομάδα και ένα self-test την εβδομάδα παρουσία των προπονητών. Το self-test θα πραγματοποιείται παρουσία των προπονητών με την άφιξη των αθλητών κολυμβητήριο. Οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να έχουν μαζί τους το self-test. Όσα παιδιά δεν προσκομίσουν το rapid-test ή δεν έχουν μαζί τους self-test για να το πραγματοποιήσουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα αποκλείονται από την προπόνηση.

 

Ομαδικά Αθλήματα: Θα διενεργούνται δύο rapid-test την εβδομάδα. Όσα παιδιά δεν προσκομίσουν το rapid-test, θα αποκλείονται από την προπόνηση.

 

Για όλες τις ηλικίες και όλα τα αθλήματα το πρωτόκολλο που διέπει τη συμμετοχή σε αγώνες εφαρμόζεται αυτούσιο όπως ορίζεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και από την επιτροπή Σχολικών Αγώνων και Σχολικών Πρωταθλημάτων  του Υπουργείου Παιδείας.

                                                                          

 


Επιστροφή