Ανάρτηση Μαθητικών εκδόσεων

Ιουλ 7, 2021

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε το περιοδικό του Ακαδημαϊκού Τμήματος Αγγλικών του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού "Punchline" καθώς και το περιοδικό της Μαθητικής Κοινότητας του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού "Πρό[σ]κληση".

Μπορείτε να βρείτε τις υπόλοιπες μαθητικές εκδόσεις μας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/student-life/student-publications 

Επιστροφή